Přejít k obsahu

Zkratka Název Semestr
KET/AK Akustika Zimní Letní
KET/AED Akustika v dopravních prostředcích Zimní
KET/APPR Autorské a průmyslové právo Letní
KET/DMAS Diagnostické metody a systémy Zimní Letní
KET/DEZ Diagnostika elektrických zařízení Zimní Letní
KET/DPS Dielektrické prvky a systémy Zimní Letní
KET/DSKE1 Diplomový seminář - KE1 Zimní
KET/DSKE2 Diplomový seminář - KE2 Letní
KET/EM Elektrická měření Zimní
KET/EM1 Elektrická měření 1 Letní
KET/EM2 Elektrická měření 2 Zimní
KET/EMS Elektronické měřicí systémy Zimní Letní
KET/ESCA Elektronické součástky pro FAV Zimní
KET/SNEAT Elektronika a telekomunikace K Letní
KET/ETM Elektrotechnické materiály Zimní Letní
KET/EMAT Elektrotechnické materiály Zimní Letní
KET/EMAP Elektrotechnické materiály a prostředí Zimní Letní
KET/SBET Elektrotechnika Letní
KET/SNEAI Elektrotechnika a informatika K Letní
KET/FE Fyzikální elektronika Zimní
KET/CHH Chvění a hluk Letní
KET/ITE1 Inovativní technologie v elektrotech. 1 Letní
KET/ITE2 Inovativní technologie v elektrotech. 2 Letní
KET/ITPS Interakce a technologie prvků a systémů Zimní Letní
KET/INA Interní audit Zimní Letní
KET/SNKE Komerční elektrotechnika Letní
KET/SBKOE Komerční elektrotechnika Letní
KET/KOPO Komunikace v průmyslové organizaci Zimní
KET/KTL Konstrukce a technologie elektron. zař. Zimní
KET/KDP Konzultace diplomové práce Letní
KET/KZP Konzultace závěrečného projektu Letní
KET/LMT Lékařská měřicí technika Letní
KET/MATA Materiály a technologie pro auto.elektr. Zimní
KET/MZEK Měření a zkoušení el. zařízení Zimní Letní
KET/MFŽP Měření fyzikálních složek živ. prostředí Zimní
KET/MET Metrologie Letní
KET/MSTP Modelování a simulace technolog. procesů Letní
KET/NAE Navrhování elektronických systémů Letní
KET/NELZ Navrhování elektronických zařízení Zimní
KET/SNOE Obecná elektrotechnika Letní
KET/OPX1 Odborná praxe 1 Letní
KET/OPX2 Odborná praxe 2 Zimní
KET/OPA Odborné prezentace v angličtině Zimní
KET/POET Podnikání v elektrotechnice Letní
KET/POET1 Podnikání v elektrotechnice 1 Zimní
KET/POET2 Podnikání v elektrotechnice 2 Letní
KET/PREP Provoz elektrotechnických podniků Zimní Letní
KET/PDR Průmyslový design a reklama Letní
KET/PRS Případové studie Letní
KET/RJTD Řízení jakosti a technická diagnostika Zimní Letní
KET/RIP Řízení procesů v elektrotechnice Zimní
KET/QSP1 Semestrální projekt 1 Zimní
KET/QSP3 Semestrální projekt 3 Zimní Letní
KET/QSP4 Semestrální projekt 4 Zimní
KET/QSP5 Semestrální projekt 5 Zimní Letní
KET/SWZ Software pro zpracování zvuku Letní
KET/SPS Speciální součástky pro elektroniku Letní
KET/SEZ Spolehlivost elektrotechnických zařízení Letní
KET/TPZZ Technická podpora zpracování zvuku Zimní Letní
KET/TLP Technologické procesy Zimní
KET/TEL Technologie elektroniky Zimní
KET/TASE Tržní aspekty segmentu elektrotechnika Letní
KET/VTP Výrobní a technologické procesy Zimní
KET/ZPI Zabezpečení podnikových informací Letní
KET/ZMA Základy měření Letní
KET/ZSKOE Závěrečný seminář z KOE Letní
KET/ZNEX Znalectví a expertizy Letní

Patička