Přejít k obsahu

Ubytování

Každý uchazeč o studium a student FEL má možnost podat žádost o ubytování na koleji. Žádost je nutno podávat na každý akademický rok znovu. Žádost se podává elektronicky na stránkách SKM a to dle příslušného Harmonogramu ubytování.

Ubytovací služby pro studenty zajišťuje na ZČU Správa kolejí a menz ZČU v Plzni (SKM).

SKM sídlí v ulici Kollárova 19 a veškeré informace je možno nalézt na stránkách http://skm.zcu.cz.

Stravování

Každý student FEL má možnost využít stravovacích služeb, které na ZČU nabízí SKM. Placení jídel je zajišťeno pomocí JIS karty, kterou vlastní každý student jako svůj průkaz atudenta.

V současnosti je možno se stravovat ve dvou menzách:

  • Menza 4, Univerzitní 12, Plzeň
  • Menze 1, Kollárova 19, Plzeň

Stravovací služby na ZČU zajišťuje Správa kolejí a menz ZČU v Plzni (SKM).

SKM sídlí v ulici Kollárova 19 a veškeré informace je možno nalézt na stránkách http://skm.zcu.cz.

Patička