Přejít k obsahu

Stipendia

Stipendia Fakulty elektrotechnické jsou vyplácena v souladu se Stipendijním řádem ZČU a jejich přidělení a výši specifikuje aktuální znění Vyhlášky děkana o stipendiích studentů FEL.

Studenti FEL si mohou též požádat o přidělení Ubytovacího stipendia nebo Sociálního stipendia. Agendu těchto stipendií zpracovává Informační a poradenské centrum (IPC), které sídlí v campusu ZČU na Borských polích, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, místnost UI 213.

Poplatky za studium

V souladu s § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká Západočeské univerzitě v Plzni povinnost vybírání poplatků za studium. Jedná se o 2 druhy poplatků:

  1. Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle § 58 odst. 3 zákona, tzv. poplatek za delší studium
  2. Poplatky podle započítávání absolvovaného studia podle § 58 odst. 4 zákona, tzv. poplatek za další studium

Agendu poplatků za studium zpracovává Informační a poradenské centrum (IPC), které sídlí v campusu ZČU na Borských polích, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, místnost UI 213.

Patička