116_kei

Katedra elektroniky a informačních technologií (KEI)

Katedra zajišťuje oblasti studia elektroniky v bakalářském studijním programu Elektronika a informační technologie a v magisterských studijních programech Výkonové systémy a elektroenergetika, Elektronika a informační technologie, Materiály a technologie pro elektrotechniku a Aplikovaná elektrotechnika.  Katedra dále zabezpečuje oblast doktorského studia v oboru Elekronika. Katedra významně spolupracuje jak s tuzemskými a zahraničními akademickými pracovišti, tak s průmyslem v oblasti výzkumu a vývoje (např. Škoda Auto a.s., CERN Zurich, Kostal s.r.o., ZAT a.s., Kontron s.r.o., MBtech Bohemia s.r.o.).

Lidé na katedře