51_ket

Katedra materiálů a technologií (KET)

Katedra zabezpečuje výuku ve všech programech magisterského a bakalářského studia v oblastech materiálů a technologií pro elektrotechniku a elektroniku, měření a měřicích systémů a podnikání a řízení průmyslových systémů v elektrotechnice.

Katedra se z hlediska výzkumu a vývoje člení na dva vzájemně se doplňující týmy materiálového výzkumu a diagnostiky, pod vedením doc. Ing. Aleše Hamáčka, Ph.D. a doc. Ing. Františka Steinera, Ph.D.

Součástí katedry jsou laboratoře sloužící jak pro pedagogické tak i pro výzkumné účely. Kromě laboratoří sloužících ke studiu a analýzám materiálů a technologií, zde jsou také akustické laboratoře s dozvukovou a bezodrazovou komorou a mikroskopová laboratoř, která je regionálním referenčním pracovištěm firmy Olympus Czech Group, s.r.o.

Kromě toho katedra spolupracuje na řešení konkrétních úkolů s externími podniky.

S podniky se realizuje spolupráce i v oblasti pedagogické, formou přednášek, exkurzí a zadávání diplomových a bakalářských prací.

Lidé na katedře