50_kev

Katedra výkonové elektroniky a strojů (KEV)

Katedra výkonové elektroniky a strojů (KEV) svým zaměřením přímo navazuje na jeden z nejstarších oborů historické Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE), obor silnoproudá elektrotechnika, jehož historie se datuje zpět až do roku 1960. V souvislosti s vývojem celé VŠSE, její transformací na Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni a postupnému vývoji zaměření jednotlivých kateder, se aktivita KEV v současné době soustředí na vývoj elektrických strojů, jejich řízení a návrh kompletních pohonů pro speciální účely. Právě možností návrhu kompletního pohonu (elektrického motoru, měniče a jeho řízení) je KEV unikátní katedrou ve středoevropském měřítku, která je vyhledávána řadou zahraničních partnerů.

Lidé na katedře