Přejít k obsahu

Katedra technologií a měření (KET)

Profil katedry

Pedagogická činnost

 • katedra zabezpečuje výuku ve všech oborech magisterského a bakalářského studia v oblastech:
  • technologií a materiálů pro elektrotechniku a elektroniku
  • měření a měřicích systémů
  • podnikání a řízení průmyslových systémů v elektrotechnice

Výzkumná činnost

 • materiály a technologie pro elektrotechniku a elektroniku
 • smart textilie
 • depoziční technologie, tištěná a organická elektronika
 • inteligentní senzory, multisenzorové systémy
 • vlivy prostředí na spolehlivost elektronických materiálů a systémů
 • diagnostika propojovacích struktur, materiálů a zařízení
 • fyzikálně-chemické jevy v elektrotechnických materiálech
 • vývoj speciální měřicí techniky, softwaru a nových měřicích metod
 • akustická měření a zpracování akustických signálů
 • aplikace statistických nástrojů pro řízení technologických procesů a zabezpečování kvality
 • modelování, optimalizace, hodnocení a řízení výkonnosti procesních dějů

Katedra se z hlediska výzkumu a vývoje člení na dva vzájemně se doplňující týmy materiálového výzkumu a diagnostiky, pod vedením doc. Ing. Aleše Hamáčka, Ph.D. a doc. Ing. Františka Steinera, Ph.D.

Součástí katedry je mikroskopová laboratoř, která je regionálním referenčním pracovištěm firmy Olympus Czech Group, s.r.o. a akustické laboratoře s dozvukovou a bezodrazovou komorou, pracoviště pro strukturální analýzy.

Kromě toho katedra spolupracuje na řešení konkrétních úkolů s externími podniky.

S podniky se realizuje spolupráce i v oblasti pedagogické, formou přednášek, exkurzí a zadávání diplomových a bakalářských prací. 

 

Kontakty

Telefon: 377 634 501
Fax: 377 634 502
Mail: lenk@ket.zcu.cz
 
Oddělení
MT Oddělení materiálů a technologií
DMM Oddělení diagnostiky, měření a managementu

Patička