Přejít k obsahu

Katedra teoretické elektrotechniky (KTE)

Profil katedry

Katedra zabezpečuje výuku v těchto základních oblastech: teoretická elektrotechnika (základy elektrotechniky, elektrické obvody, teorie elektromagnetického pole), výpočetní technika (algoritmizace, základy programování, objektové programování, vizuální programování, CAD programy) a počítačové modelování (analýza jednotlivých fyzikálních polí a jejich sdružení, simulace a optimalizace elektrotechnických systémů) ve všech etapách studia. Katedra rovněž garantuje některé speciální předměty v jednotlivých oborech studia na Fakultě strojní, Fakultě aplikovaných věd a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Pracovníci katedry připravili program a učební texty pro kurs Užití MATLABu a počítačové simulace pro analýzu elektrických obvodů v angličtině, který probíhá od roku 2005 na OTH Regensburg pro velký zájem tamních studentů pravidelně dvakrát ročně. Pracovníci katedry se rovněž podílejí na akcích pro studenty středních a základních škol.

Katedra pravidelně pořádá mezinárodní vědecké konference a kongresy, a to zejména Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering (AMTEE) pravidelně jednou za dva roky již od roku 1993, European Seminar on Computing (ESCO) - pravidelně jednou za dva roky od roku 2008, Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE) každoročně - společně s partnery v Polsku, na Slovensku a Ukrajině, pracovníci katedry zorganizovali XVII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET) v roce 2013, XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC) roku 2014 a připravují XIX International UIE Congress on Evolution and New Trends in Electrothermal Processes 2020.

Pracovníci katedry se účastní mnoha mezinárodních konferencí a sympozií, publikují v mezinárodních odborných časopisech.

Kontakty

Telefon: 377 634 601
Fax: 377 634 602
Mail:

houdkova@kte.zcu.cz

 
Oddělení
OIN Oddělení informatiky
OTE Oddělení teoretické elektrotechniky

Obory vědecké činnosti

  • analýza stacionárních a nestacionárních elektromagnetických polí v lineárním i nelineárním prostředí (dvojdimen¬sionální a trojdimensionální úlohy) včetně důsledků, které tato pole vyvolávají (silové působení, namáhání izolačních soustav, výpočet parametrů apod.)
  • řešení sdružených úloh více fyzikálních polí, která se vzájemně ovlivňují
  • problémy elektromagneticko-metalurgické, speciálně indukční ohřev a následné kalení
  • problémy magneto-hydrodynamické, míchání roztaveného kovu magnetickým polem
  • použití integrálních rovnic pro analýzu elektromagnetických polí
  • teorie stability magneticky levitovaných tuhých a kapalných objektů
  • návrh radiálních i axiálních ložisek vytvořených soustavou permanentních magnetů
  • analýza a syntéza složitých obvodových systémů, lineárních i nelineárních, v ustáleném a v přechodném stavu
  • optimalizační problémy v elektrotechnice (aplikace jedno- i víceparametrových optimalizačních metod)

Patička