Přejít k obsahu

Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni nabízí partnerům následující formy spolupráce:

1) přímá účast na řešení projektů

  • v rámci různých typů projektů na národní a mezinárodní úrovni
  • jako řešitel, spoluřešitel, uživatel výsledků

Více o možnostech a aktuálně řešených projektech naleznete na stránkách RICE.

2) smluvní výzkum

  • zakazková činnost rozsahu, která se svými parametry není vhodná jako projekt (např. dobou trvání, velikostí řešeného problému)

Kontaktní osoba:

Osobní fotografie

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.

Pozice: děkan, ředitel RICE
E-mail: pero@kev.zcu.cz
Telefon: 37763 4000

Patička