Přejít k obsahu

Zadávání témat závěrečných prací

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni nabízí spolupráci na řešení vědecko-výzkumných úkolů formou zadání bakalářských / diplomových / doktorských prací:

  • vzájemná spolupráce studenta s organizací při formulování a řešení problému
  • pro studenta výstup ve formě bakalářské, diplomové nebo doktorské práce
  • předpokládáná doba zpracování - cca 1 rok (neplatí u doktorských prací):
    • březen - sběr a kompletace témat
    • květen - vypsání témat a přihlášení studentů
    • září - duben - zpracování tématu a odevzdání práce

Kontaktní osoba:

Osobní fotografie

doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D.

Pozice: proděkan pro vzdělávací činnost FEL
E-mail: rpechane@kev.zcu.cz
Telefon: 37763 4465

Patička