Valeo

WHO ARE WE?

Valeo has been a major investor in the Czech Republic for 25 years, creating high value-added jobs. Today, Valeo is a key player in the Czech automotive industry, not only in production but also in research, and one of the largest employers. It has 4,000 employees at its six sites.

WHY ARE WE PARTNERS?

Valeo and the Faculty of Electrical Engineering of the University of West Bohemia have concluded a strategic partnership agreement to support innovative projects in the field of applied electrical engineering for production automation and industrial robotics. The partnership enables Valeo and the faculty to strengthen student research activities in electronics, embedded systems, computer modelling, industrial systems control, diagnostics, and testing.

WHAT ARE WE COLLABORATING ON?

Our partnership also opens the door to collaborative research with the possibility of applying for publicly funded projects as consortium partners. We feel strong potential in this area and will take steps towards joint projects, contract research, etc.

WHAT CAN WE OFFER TO FEE STUDENTS?

Our company can offer FEE students internships, final theses, job offers, excursions, lectures, etc.

Our offer of student projects including thesis topics can be viewed below.

CONTACT

Do you have a question about a part-time job, internship, trainee programme, or other opportunities for students? Contact us!

Prague - Jakub Hudec
jakub.hudec@valeo.com, tel. +420 725 978 132

Rakovník - Michaela Gebhartová
michaela.gebhartova@valeo.com, tel. +420 734 685 005

Offer of projects for students (in Czech only)

Anotace

1. Seznamte se s problematikou automatické optické a rentgenové kontroly ve výrobě elektronických sestav.
2. Analyzujte stávající procesy kontroly a seznamte se s daty pro statistické řízení procesů.
3.  Identifikujte faktory ovlivňující úspěšnost kontroly typických vad u elektronických sestav.
4. Na základě analýzy reálných a falešných chyb, případně navrženého experimentu, navrhněte optimalizaci nastavení automatických kontrol pro jejich zlepšení.

druh projektu

Diplomová práce

Anotace

1. Seznamte se s problematikou testování a kontrol ve výrobě elektronických sestav.
2. Analyzujte stávající procesy testování a kontrol na výrobních linkách pro povrchovou montáž. Seznamte se s daty pro statistické řízení procesů.
3. Zpracujte analýzu rizik souvisejících se změnou nastavení parametrů kontrol. V rámci analýzy uvažujte i míru pokrytí jednotlivých komponent.
4. Navrhněte optimalizaci kontrol za účelem redukce času testovaní s minimalizací identifikovaných rizik.

Druh projektu

Diplomová práce

Anotace

1. Vytvořte aplikaci pro analýzu a vyhodnocení rozsáhlých reportů Reporty jsou uloženy v textových formátech typu html, JSON, xml - využijte svých i připravených knihoven pro jejich syntaktickou analýzu (parsování).
2. Vytvořte softwarové moduly pro přehlednou analýzu dat, jejich agregaci a sumarizaci.
3. Naprogramujte moduly pro export výsledků analýzy do standardních formátů (csv, xlsx, pdf, JSON apod.).
4. Vytvořte moduly pro interaktivní vizualizaci dat - různé typy grafů, umožněte export grafů v různých formátech.
5. Vytvořte z modulů aplikaci s grafickým rozhraním (preferováno webové UI) s možností konfigurace, otevírání souborů, vizualizace grafů dle zadaných parametrů a export analýz.
6. Předpokládá se využití jazyka Python a jeho knihoven pro analýzu a vizualizaci dat.

Druh projektu

Závěrečný projekt

Anotace

1. Seznamte se s problematikou tisku pájecí pasty v rámci technologie povrchové montáže.
2. Zpracujte rešerši vlivů nastavení tiskových zařízení na kvalitu tisku a jejich vliv na hodnoty v 3D kontrolním zařízení.
3. Stanovte faktory nastavení tisku ovlivňující kvalitu tištěné pájecí pasty a výsledek v 3D kontrolním zařízení.
4. Navrhněte experiment pro stanovení míry vlivu jednotlivých faktorů na výslednou kvalitu tisku a hodnoty měření  a experiment realizujte.
5. Vyhodnoťte realizovaný experiment a navrhněte doporučení pro praxi. 

Druh projektu

Diplomová práce

Anotace

1. Stanovení energetické spotřeby linky měřením.
2. Vyhodnocení spotřeby energií.
3. Identifikace a redukce ztrát, obnova energií.
4. Optimalizace úspor, vyhodnocení navržených opatření.

Druh projektu

Závěrečná práce / Semestrální projekt