Valeo

KDO JSME?

Valeo je významným investorem v České republice již 25 let a vytváří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Valeo je dnes klíčovým hráčem v českém automobilovém průmyslu nejen ve výrobě, ale i ve výzkumu, a zároveň jedním z největších zaměstnavatelů. Na šesti svých pracovištích má 4 000 zaměstnanců.

PROČ JSME PARTNERY?

Společnost Valeo a Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni uzavřely smlouvu o strategickém partnerství s cílem podpořit inovativní projekty v oblasti aplikované elektrotechniky pro automatizaci výroby a průmyslovou robotiku. Partnerství umožňuje společnosti Valeo i fakultě posílit studentské výzkumné aktivity v oblasti elektroniky, embedded systémů, počítačového modelování, řízení průmyslových systémů, diagnostiky a testování. 

NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Naše partnerství otevírá také vstup do kolaborativního výzkumu s možností ucházet se o veřejně financované projekty jako partneři konsorcií. V této oblasti cítíme silný potenciál a budeme vyvíjet kroky vedoucí ke společným projektům, smluvnímu výzkumu apod.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT STUDENTŮM/KÁM A ABSOLVENTŮM/KÁM FEL?

Naše společnost může studentům a studentkám FEL nabídnout např. stáže, závěrečné práce, pracovní nabídky, exkurze, přednášky, atd.

Nabídku projektů pro studující najdete níže.

KONTAKT

Máte dotaz ohledně brigády, stáže, trainee programu nebo jiných možností pro studující? Kontaktujte nás!

Praha - Jakub Hudec
jakub.hudec@valeo.com, tel. +420 725 978 132

Rakovník - Michaela Gebhartová
michaela.gebhartova@valeo.com, tel. +420 734 685 005      

 

Web  Facebook  Instagram  LinkedIn  Twitter  YouTube

               

Nabídka projektů pro studující

Anotace

1. Seznamte se s problematikou automatické optické a rentgenové kontroly ve výrobě elektronických sestav.
2. Analyzujte stávající procesy kontroly a seznamte se s daty pro statistické řízení procesů.
3.  Identifikujte faktory ovlivňující úspěšnost kontroly typických vad u elektronických sestav.
4. Na základě analýzy reálných a falešných chyb, případně navrženého experimentu, navrhněte optimalizaci nastavení automatických kontrol pro jejich zlepšení.

druh projektu

Diplomová práce

Anotace

1. Seznamte se s problematikou testování a kontrol ve výrobě elektronických sestav.
2. Analyzujte stávající procesy testování a kontrol na výrobních linkách pro povrchovou montáž. Seznamte se s daty pro statistické řízení procesů.
3. Zpracujte analýzu rizik souvisejících se změnou nastavení parametrů kontrol. V rámci analýzy uvažujte i míru pokrytí jednotlivých komponent.
4. Navrhněte optimalizaci kontrol za účelem redukce času testovaní s minimalizací identifikovaných rizik.

Druh projektu

Diplomová práce

Anotace

1. Vytvořte aplikaci pro analýzu a vyhodnocení rozsáhlých reportů Reporty jsou uloženy v textových formátech typu html, JSON, xml - využijte svých i připravených knihoven pro jejich syntaktickou analýzu (parsování).
2. Vytvořte softwarové moduly pro přehlednou analýzu dat, jejich agregaci a sumarizaci.
3. Naprogramujte moduly pro export výsledků analýzy do standardních formátů (csv, xlsx, pdf, JSON apod.).
4. Vytvořte moduly pro interaktivní vizualizaci dat - různé typy grafů, umožněte export grafů v různých formátech.
5. Vytvořte z modulů aplikaci s grafickým rozhraním (preferováno webové UI) s možností konfigurace, otevírání souborů, vizualizace grafů dle zadaných parametrů a export analýz.
6. Předpokládá se využití jazyka Python a jeho knihoven pro analýzu a vizualizaci dat.

Druh projektu

Závěrečný projekt

Anotace

1. Seznamte se s problematikou tisku pájecí pasty v rámci technologie povrchové montáže.
2. Zpracujte rešerši vlivů nastavení tiskových zařízení na kvalitu tisku a jejich vliv na hodnoty v 3D kontrolním zařízení.
3. Stanovte faktory nastavení tisku ovlivňující kvalitu tištěné pájecí pasty a výsledek v 3D kontrolním zařízení.
4. Navrhněte experiment pro stanovení míry vlivu jednotlivých faktorů na výslednou kvalitu tisku a hodnoty měření  a experiment realizujte.
5. Vyhodnoťte realizovaný experiment a navrhněte doporučení pro praxi. 

Druh projektu

Diplomová práce

Anotace

1. Stanovení energetické spotřeby linky měřením.
2. Vyhodnocení spotřeby energií.
3. Identifikace a redukce ztrát, obnova energií.
4. Optimalizace úspor, vyhodnocení navržených opatření.

Druh projektu

Závěrečná práce / Semestrální projekt