Procesy Fakulty elektrotechnické

Procesní řízení

Fakulta elektrotechnická využívá k řízení organizace procesního řízení. Procesní řízení vychází z definovaných procesů a přispívá k naplňování strategických cílů. Prostředkem přehledového znázornění všech procesů je procesní mapa.

Procesní mapa a procesy jsou k dispozici na procesním portálu Západočeské univerzity v Plzni (procesy.zcu.cz) a jsou přístupné po přihlášení. Na portále je možné nalézt samostatnou sekci procesů fakulty.