Procesy Fakulty elektrotechnické

Hlavní procesy

H1 - Vzdělávací činnost

H2 - Tvůrčí činnost

  • H2.1.1 Projektové řízení
  • H2.1.2 Smluvní výzkum

H3 - Třetí role

  • H3.1.1 Doplňková činnost

Poznámka: Odkazy na grafické znázornění procesů vedou zejména na procesní portál Západočeské univerzity v Plzni (procesy.zcu.cz) a jsou přístupné po přihlášení.