Procesy Fakulty elektrotechnické

Řídící procesy

Ř1 - Strategické řízení

Ř2 - Lidské zdroje

Ř3 - Řízení aktiv

  • Ř3.1.1 Rozpočtování
  • Ř3.1.2 Schvalování rozpočtu

Hlavní procesy

H1 - Vzdělávací činnost

H2 - Tvůrčí činnost

  • H2.1.1 Projektové řízení
  • H2.1.2 Smluvní výzkum

H3 - Třetí role

  • H3.1.1 Doplňková činnost

Podpůrné procesy

P1 - Podpora řízení

P2 - Ekonomicko-správní činnost

  • P2.1.1 Pořizování zboží a služeb
  • P2.2.1 Evidence publikační činnosti
  • P2.2.2 Zahraniční pracovní cesty

P3 - Správa infrastruktury a podpůrných činností

  • P3.3.1 Zahraniční studenti

Poznámka: Odkazy na grafické znázornění procesů vedou zejména na procesní portál Západočeské univerzity v Plzni (procesy.zcu.cz) a jsou přístupné po přihlášení.