17

My jsme FEL!

Vzdělávací, výzkumná, otevřená společnosti.

Fakulta elektrotechnická (FEL) ZČU v Plzni je renomovanou výzkumnou fakultou s významným podílem doktorského studia i kvalitní výchovou inženýrů a bakalářů. Fakulta s kvalitní pedagogickou činností, jejíž absolventi mají dobré  uplatnění na trhu a jsou vyhledáváni průmyslem. FEL realizuje základní i rozsáhlý výzkum aplikovaný, který má prokazatelné a významné dopady do praxe a přispívá k rozvoji naší společnosti v národním i mezinárodním kontextu.

V oblasti vzdělávací činnosti fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Dále poskytuje své služby v oblasti celoživotního vzdělávání.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se fakulta orientuje na řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu. Fakulta má dlouhodobé zkušenosti s řešením řady národních i mezinárodních grantových projektů a projektů smluvního výzkumu. Fakulta dlouhodobě prokazuje schopnost úspěšně aplikovat výsledky své výzkumné a vývojové činnosti v praxi – toto lze doložit řadou průmyslových aplikací, které vznikly na základě dlouhodobé spolupráce s významnými podniky sahající za hranici plzeňského regionu.

Historie Fakulty elektrotechnické

1949_sady_petatricatniku_1080_600

1949

podzim
Založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (VŠSE) jako součást Českého vysokého učení technického v Praze

1950_husova_1080_600

1950

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni jako samostatná fakulta

1949_husova_14_1080_600

1953

VŠSE získala nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem. V této době byla součástí školy pouze jediná elektrotechnická katedra s názvem „Katedra elektrotechnických nauk“

1960_sedlackova_1080_600

1960

Vznik Fakulty elektrotechnické (současně s Fakultou strojní) na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, přibyly nové obory zaměřené na elektroenergetiku, elektroniku a počítače

1991_1080_6000

1991

28. září
Vznik Západočeské univerzity v Plzni

2004_IMG_6691 1080_600_

2004

21. 9.
Zahájení výuky v nové budově Fakulty elektrotechnické v kampusu na Borských polích

2015_IMG_E1233_1080_600

2016

červen
Slavnostní otevření Regionálního inovačního centra elektrotechniky

2018_hr_1080_600

2018

prosinec
Fakulta elektrotechnická získala prestižní ocenění HR Award