27

Konference a semináře

pořádané v roce 2024

název konference: IEEE-PEMC 2024
datum konání: 30. září - 3. října 2024
místo konání: Parkhotel Congress Center Plzeň
charakteristika: Konference IEEE Power Electronics and Motion Control 2024 v letošním roce organizována FEL ZČU
garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph. D.
web: IEEE-PEMC 2024

 

název konference: 29th International Conference on Applied Electronics
datum konání: 4.-5. září 2024
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 29. ročník mezinárodní konference Katedry elektroniky a informačních technologií pořádaný pod záštitou IEEE - IES a IEEE - CS
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KEI, doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KEI
web: AE 2024

 

název konference: 2024 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)
datum konání: 3.-5. září 2024
místo konání: Parkhotel Plzeň
charakteristika: 17. ročník mezinárodní konference zaměřený na diagnostiku v elektrotechnice
garant: prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - KET
web: CDEE 2024

 

název konference: ESCO 2024
datum konání: 10.-14. června 2024
místo konání: Technologický park TechTower Plzeň
charakteristika: 9. ročník konference zaměřené na problematiku modelování a simulací v různých vědeckých oblastech
garant: prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KEP
web: ESCO 2024

 

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XVII
datum konání: 29. května 2024
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KEI
web: program a materiály semináře

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2024
datum konání: bude upřesněno
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan FEL

pořádané v roce 2023

název konference: Pilsen International SMR Workshop - PILSMR 2023
datum konání: 23.-27. 10. 2023
místo konání: Plzeň, Hotel IBIS
charakteristika: event that brings together students and young professionals interested in nuclear energy 
garantka: Ing. Jana Jiřičková, Ph.D.
web: PILSMR 2023

 

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XVI
datum konání: 31. května 2023
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, EP120
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KEI
web: program a materiály semináře

 

název konference: 28th International Conference on Applied Electronics
datum konání: 6.-7. září 2023
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 28. ročník mezinárodní konference Katedry elektroniky a informačních technologií pořádaný pod záštitou IEEE - IES a IEEE - CS
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KEI, doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KEI
web: AE 2023

 

pořádané v roce 2022

název semináře: 46. Kolokvium kateder a ústavů elektroenergetiky
datum konání: 18. - 20. května 2022
místo konání: Pivovarský dvůr Plzeň
charakteristika: mezinárodní setkání učitelů vysokých škol odborně zaměřených na elektroenergetiku
garant: doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D. - KEE
web: foto

 

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XV
datum konání: 1. června 2022
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, EP120
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KEI
web: program a materiály semináře

 

název konference: 8th European Seminar on Computing (ESCO 2022)
datum konání: 13.–16. 6. 2022
místo konání: Plzeň
charakteristika: ESCO 2022 je 8. ročník úspěšné série mezioborových mezinárodních konferencí. Podporuje moderní technologie a postupy ve vědeckých výpočtových metodách a posiluje interakci mezi výzkumníky a odborníky v různých oblastech inženýrství, vědy a vzdělávání.
garant: prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KEP
web: ESCO 2022

 

název konference: 27th International Conference on Applied Electronics
datum konání: 6.–7. září 2022
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 27. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE - IES a IEEE - CS.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KEI
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KEI
web: AE 2022

 

název konference: International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)
datum konání: 6.–8. září 2022
místo konání: Plzeň, Parkhotel Plzeň
charakteristika: 15. ročník mezinárodní konference zaměřený na diagnostiku v elektrotechnice
garant: prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - KET
web: CDEE 2022

 

název konferece: 20th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2022
datum konání: 7.–9. prosince 2022
místo konání: Plzeňský pivovar Pilsner Urquell
charakteristika: Hlavními tématy konference jsou: modelování a simulace, robotika, aktuátory a řízení, silnoproudá elektronika, informační a komunikační technologie, průmyslové aplikace, senzory,energy harvesting, měření a diagnostika, vojenské technologie, biomechatronika, průmysl 4.0 a vzdělávání.
garant: doc. Ing. Karel Hruška, Ph.D.
web: mechatronika.fel.cvut.cz/ESCO 2022

Pořádané v roce 2021

název konference: CPEE 2021 22nd International Conference "Computational Problems of Electrical Engineering"
datum konání: 15. - 17. září 2021
místo konání: Šumava
charakteristika: Tradiční konference se věnuje aplikaci moderních nástrojů pro analýzu a návrh složitých elektrických a sdružených systémů, vývoji efektivních přístupů a metod pro zpracování signálu, analýze a návrhu elektrických a elektronických obvodů a elektromagnetických polí. Zvláštní důraz je kladen na metody strojového učení v elektrotechnických aplikacích.
garant: prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KEP
web: CPEE (v angličtině)

 

název konference: 26th International Conference on Applied Electronics (AE 2021)
datum konání: 7. - 8. září 2021
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: Cílem je poskytnout fórum pro výzkumné pracovníky i odborníky z praxe, kteří se zajímají o pokrok v širokém rozsahu elektronických obvodů a systémů, speciálně v aplikaci teoretického výzkumu. Konference se koná pod záštitou Mezinárodní organizací IEEE.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KEI

 

název konference: UIE 2021 Evolution and new trends in electrothermal processes
datum konání: 1. - 3. září 2021
místo konání: Pivovar Plzeň, Plzeňský prazdroj – konferenční centrum Secese
charakteristika: XIX. mezinárodní kongres UIE tradičně propojuje oblasti průmyslového zpracování a vědeckého zájmu. Aktuálním tématem kongresu pro tento rok je vývoj a nové trendy v oblasti elektrotepelných procesů a zpracování zejména kovů.
garant: doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. (pořádající katedry: KEP, KEE)
web: UIE 2021 (v angličtině)

 

název kurzu: Advanced numerical techniques for modeling and optimization of electrothermal processes
datum konání: 27. srpna - 1. září 2021
místo konání: Pivovar Plzeň, Plzeňský prazdroj – konferenční centrum Secese
charakteristika: PhD. kurz zabývající se pokročilými numerickým technikami pro modelování a optimalizaci elektrotepelných procesů
garant: doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. (pořádající katedry: KEP, KEE)
web: link (v angličtině)

pořádané v roce 2020

název konference: 25th International Conference - Applied Electronics 2020
datum konání: 8. - 9. září 2020
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 25. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE

 

název konference: International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)
datum konání: 1 - 4. září 2020
místo konání: Plzeň, Parkhotel Plzeň
charakteristika: 14. ročník mezinárodní konference zaměřený na diagnostiku v elektrotechnice
garant: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - KET

pořádané v roce 2019

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XIV.
datum konání: 29. května 2019
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, EP130
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: XXXVI. konference o elektrických pohonech
datum konání: 11. - 12. června 2019
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti elektrických pohonů
garant: Ing. Martin Pittermann, Ph.D. - KEV
web: Konference o elektrických pohonech

 

název semináře: 3rd European International Conference IEOM
datum konání: 23. – 26. července 2019
místo konání: Plzeň, Parkhotel Congress Center Plzeň
charakteristika: 3. ročník mezinárodní konference IEOM tematicky zaměřená na problematiku Průmysl 4.0, operačního managementu a logistiky.
garant: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. - KET
web: IEOM (v angličtině)

 

název konference: 24rd International Conference - Applied Electronics 2019
datum konání: 10. - 12. září 2019
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 23. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2019
datum konání: 31. října - 1. listopadu 2019
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan FEL
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii

pořádané v roce 2018

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XIII
datum konání: 23. května 2018
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: 6th European Seminar on Computing - ESCO2018
datum konání: 3. - 8. června 2018
místo konání: Plzeň
charakteristika: zaměřena na moderní techniky a zkušenosti ve vědeckých výpočtech a vizualizacích
garant: doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KTE (za ZČU)
Ing. David Pánek, Ph.D. - KTE
web: ESCO 2018

 

název konference: International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)
datum konání: 4 - 7. září 2018
místo konání: Plzeň, Parkhotel Plzeň
charakteristika: 13. ročník mezinárodní konference zaměřený na diagnostiku v elektrotechnice
garant: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - KET

 

název konference: 23rd International Conference - Applied Electronics 2018
datum konání: 11. - 13. září 2018
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 23. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2018
datum konání: 25. - 26. října 2018
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan FEL
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii

pořádané v roce 2017

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XII
datum konání: 31. května 2017
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, posluchárna EP120
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: XXXV. konference o elektrických pohonech
datum konání: 6. - 7. června 2017
místo konání: Plzeň
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti elektrických pohonů
garant: Ing. Martin Pittermann, Ph.D. - KEV

 

název konference: 4th Symposium on Predictive Control of Electrical Drives and Power Electronics
PRECEDE 2017
datum konání: 4. - 6. září 2017
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 4. ročník mezinárodní konference v oblasti prediktivního řízení v elektrických pohonech a výkonové elektroniky
garant: prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D.
web: PRECEEDE 2017

 

název konference: 2017 International conference on Applied Electronics
datum konání: 5. - 6. září 2017
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 22. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE

 

název konference: Computional Problems of Eletrical Engineering
datum konání: 10. - 13. září 2017
místo konání: Kutná Hora
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti teoretické elektrotechniky, výpočtové problémy v elektrotechnice
garant: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - KTE

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2017
datum konání: 26. - 27. října 2017
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - děkan FEL
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii

pořádané v roce 2016

název konference: 39th International Spring Seminar on Electronics Technology
datum konání: 18. - 21. května 2016
místo konání: Parkhotel Plzeň
charakteristika: seminář zameřený na elektroniku, mikroelektroniku a pouzdření součástek
garant: doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
web: ISSE 2016

 

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XI
datum konání: 25. května 2016
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, posluchárna EP110
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: 5th European Seminar on Computing
datum konání: 5. - 10. června 2016
místo konání: Plzeň
charakteristika: zaměřena na moderní techniky a zkušenosti ve vědeckých výpočtech a vizualizacích
garant: doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KTE (za ZČU)
Ing. Lukáš Koudela, Ph.D. - KTE
Ing. David Pánek, Ph.D. - KTE
web: ESCO 2016

 

název konference: 2016 International conference on Applied Electronics
datum konání: 6. - 7. září 2016
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 21. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE

 

název konference: International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering (Diagnostika)
datum konání: 6 - 8. září 2016
místo konání: Plzeň, Parkhotel Plzeň
charakteristika: 12. ročník mezinárodní konference zaměřený na diagnostiku v elektrotechnice
garant: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - KET

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2016
datum konání: listopad 2016
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - děkan FEL
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii

pořádané v roce 2015

název semináře: K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě X
datum konání: 20. května 2015
místo konání: Plzeň, FEL ZČU v Plzni, posluchárna EP110
charakteristika: vzdělávací seminář z oblasti zabezpečovací techniky v dopravě
garant: doc. Ing. Ivan Konečný, CSc. - KAE
web: program a materiály semináře

 

název konference: XXXIV. konference o elektrických pohonech
datum konání: 9. - 11. června 2015
místo konání: Plzeň
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti elektrických pohonů
garant: Ing. Martin Pittermann, Ph.D. - KEV

 

název konference: 19th International Symposium on High Voltage Engineers
datum konání: 23. - 28. srpna 2015
místo konání: Parkhotel Plzeň
charakteristika: konference zaměřená na problematiku vysokého napětí
garant: prof. Dr. Rainer Haller
záštita: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

 

název konference: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering
datum konání: 7. - 9. září 2015
místo konání: Třebíč
charakteristika: výměna informací a zkušeností v oblasti teoretické elektrotechniky, výpočtové problémy v elektrotechnice
garant: prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - KTE

 

název konference: 2015 International conference on Applied Electronics
datum konání: 8. - 10. září 2015
místo konání: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni
charakteristika: 20. ročník mezinárodní konference Katedry aplikované elektroniky a telekomunikací pořádaný pod záštitou IEEE a IES.
garant: prof. Ing. Jiří Pinker, CSc. - KAE
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KAE

 

název konference: Elektrotechnika a Informatika 2015
datum konání: listopad 2015
místo konání: Zámek Nečtiny
charakteristika: doktorská konference s přehledem výzkumu a vývoje toho nejzajímavějšího v oborech elektrotechnika, elektronika a elektroenergetika
garant: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - děkan FEL
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - proděkan pro vědu a strategii