25

Věda a výzkum na FEL

Věda a výzkum jsou jeden z pilířů na Fakultě elektrotechnické.
Oblast vědy a výzkumu je řešena obvykle formou projektové činnosti, smluvního výzkumu nebo doplňkové činnosti.

Výzkumné aktivity

Ve vědeckovýzkumné oblasti jsou aktivity fakulty zaměřeny na široké spektrum témat. Mezi klíčová témata patří výkonová elektronika, pohony, materiálový výzkum, matematicko-fyzikální modelování, energetika, průmyslové systémy, elektronika a její testování nebo diagnostika a zkušebnictví.

Hlavní výzkum fakulty je soustředěn do Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE). RICE v oblasti výzkumu navazuje na tradiční obory FEL. Dlouhodobým záměrem je pokrývat kompletní výzkumný řetězec “základní výzkum → aplikovaný výzkum → funkční/technologický model/prototyp → nový/podstatně inovovaný produkt/technologie”. Tento přístup má zásadní dopad z hlediska transferu a komercializace dosažených výsledků, neboť RICE se dlouhodobě daří v klíčových oblastech své činnosti přejít od transferu vědomostí k transferu složitých a experimentálně ověřených technologií, jejichž industrializace je významně jednodušší a rychlejší.

Součástí RICE je Elektrotechnická laboratoř (ETL, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1090) nabízející řadu certifikačních i předcertifikačních zkoušek v oblasti elektrotechniky. Pro převážnou většinu z nich je ETL akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO 17025.

Přehled aplikovaných výstupů je k dispozici na serveru partnerstvi.fel.zcu.cz.

Fakulta má akreditované studium v doktorských studijních programech, je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Co vás zajímá?

Příklady řešených projektů

51_kompenzace_1080_600_timeline

Zařízení pro kompenzaci zemních poruch

54_chytre_prosteradlo_1080_600_timeline

Inteligentní prostěradlo s inteligentními dráhami na bázi vodivých nití

52_9_faz_1080_600_timeline

Vícefázové systémy - budoucnost elektrických vozidel

53_wikov_1080_600_timeline

Nové generace kompaktní pohonné jednotky určené pro kolejová vozidla

Předpisy vztahující se k vědě a výzkumu