61_organizacni_struktura

Organizační struktura fakulty

Děkan

Anonymous

prof. Ing.
Zdeněk Peroutka, Ph.D

děkan, ředitel RICE

+420 377 634 001

Proděkani, tajemnice

Anonymous

doc. Ing.
Jiří Hammerbauer, Ph.D.

proděkan pro vědu, statutární zástupce děkana

+420 377 634 005

Anonymous

doc. Ing.
Jiří Tupa, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj

+420 377 634 008

Anonymous

doc. Ing.
Roman Pechánek, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost FEL

+420 377 634 009

Anonymous

Ing.
Jan Michalík, Ph.D.

proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty

+420 377 634 006

Anonymous

Ing.
Šárka Nová

tajemnice

+420 377 634 003

Oddělení pro vědu

Anonymous

Jana Lepičová

studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)

+420 377 634 015

Studijní referentky

Anonymous

Soňa Königsmarková

studijní referentka pro navazující magisterské studium v prezenční formě, poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (EU203)

+420 377 634 012

Anonymous

Jana Lepičová

studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)

+420 377 634 015

Anonymous

Bc. Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)

+420 377 634 011

Anonymous

Monika Živná

studijní referentka pro bakalářské studium v prezenční formě (EU205)

+420 377 634 010

Anonymous

Ing. Petr Martínek

referent pro vzdělávací činnost (EU207)

+420 377 634 013

Anonymous

Ing. Jana Čečilová

studijní referentka pro zahraniční studenty (EU211)

+420 377 634 095

Oddělení marketingu

Anonymous

Iveta Pangrácová, B. A.

Event & marketing coordinator

+420 377 634 176

Oddělení mezinárodních vztahů

Anonymous

Ing. Kateřina Newton

projektový manažer

+420 377 634 173

Anonymous

Ing. Jana Čečilová

studijní referentka pro zahraniční studenty

+420 377 634 095

Kancelář děkana

Anonymous

Jitka Machová

sekretářka děkana

+420 377 634 001

Anonymous

Bc. Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)

+420 377 634 011

Oddělení řízení kvality a rizik

Anonymous

JUDr.
Kateřina Burešová, Ph.D.

právník

+420 377 634 181

Anonymous

Ing.
Petr Netolický, Ph.D.

manažer kvality

+420 377 634 190