54_disciplinarni_komise

Disciplinární komise FEL

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Složení Disciplinární komise FEL

prof. Ing. Václav Kůs, CSc. - předseda, KEV
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - člen, KEI
doc. Ing. Radek Polanský, Ph.D. - člen, KET
Bc. Patrik Ferbas - člen
Ing. Jan Kaska - člen
Ondřej Růžička - člen

Náhradníci

Ing. Jiří Fořt, Ph.D. - KEV
doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D. - KEE
Ing. Marcela Ledvinová, Ph.D. - KEP
Ing. Martin Juřík
Bc. Jan Leffler
Bc. Ondřej Rauner

Disciplinární řád FEL