54_disciplinarni_komise

Disciplinární komise FEL

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Složení Disciplinární komise FEL

doc. Ing. Karel Hruška, Ph.D. (KEV)
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D. (KET)
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. (KEI)
Ing. Jan Kaska - student
Ing. Martin Skalický - student
Bc. Ondřej Růžička - student

Disciplinární řád FEL