Vnitřní předpisy

Statut fakulty

Předpisy pro Akademický senát FEL

Předpisy pro Vědeckou radu FEL

Disciplinární řád FEL

Vnitřní normy

Organizační řád fakulty

Předpisy vztahující se k pracovně-právním vztahům a organizaci

Přijímací řízení k Bc. studiu - Normy fakulty

Přijímací řízení k NMgr. studiu - Normy fakulty

Přijímací řízení k doktorskému studiu - Normy fakulty

Předpisy vztahující se ke studiu

Předpisy vztahující se k doktorskému studiu

LEGISLATIVA K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ

Legislativa pro řízení ke jmenování profesorem

Předpisy vztahující se k vědě a výzkumu