34

Rostete s námi

Na naší fakultě se nevěnujeme jen našim studentům, chceme ukázat i žákům základních škol a studentům středních škol, že elektrotechnika může být zábavná a že se jí bát nemusí.

Letní univerzita JuniorFEL a JuniorFEL2

Podrobnosti k letním univerzitám JuniorFEL a JunirFEL2 naleznete na webu https://juniorfel.zcu.cz/

Dětská letní škola
s Fakultou elektrotechnickou ZČU v Klatovech
24. 8.–28. 8. 2020

 Předběžná přihláška níže ke stažení

 • Akce je určena pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.
 • Během týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.
 • Prohlédnou si také laboratoře s unikátním vybavením, zhotoví si vlastní výrobky a některé si možná budou moci i odnést domů.

V pěti dnech se u nás dozvíš spoustu zajímavých věcí, jako například:

 • Jak si vytvořit elektronickou vlaštovku.
 • Co jsou to chytré oděvy.
 • Jak se staví a programují Lego stavebnice.
 • Jak se řídí výroba nejen elektrotechnických produktů.
 • Jak to vypadá v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU.

Pořadatel:

Dětskou letní školu pořádá Fakulta elektrotechnická ZČU ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Klatovech.

Obecné informace:

 • Program je připraven pro jednotlivé dny vždy od 8:30 do 13:30 hodin
 • Místem konání jsou prostory Střední průmyslové školy v Klatovech a v prostorách Fakulty elektrotechnické ZČU (poslední den akce).
 • Poplatek je stanoven na 100 Kč.
 • Účastníci jsou po dobu akce pojištěni proti úrazu.
 • Průběh zajišťují pedagogičtí pracovníci a odborný lektor.
 • Doba dozoru nad nezletilými je rozšířena o 15 minut před a po skončení akce (předání a převzetí dětí rodiči).
 • Bližší informace a harmonogram akce jsou uvedeny v Organizačním řádu Dětské letní školy.
 • V případě zvýšeného počtu zájemců si pořadatelé vyhrazují právo výběru.

Adresa:

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Univerzitní 26
Plzeň, 301 00

Kontaktní osoba

Anonymous

Bc.
Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)

+420 377 634 011

Dětská letní škola Fakulty elektrotechnické ZČU v Tachově
24. 8. – 28. 8. 2020

Základní informace

 • Akce je určena pro žáky 5. – 9. tříd ZŠ nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.
 • Během týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika.
 • Účastníci si také prohlédnou laboratoře Fakulty elektrotechnické ZČU s unikátním vybavením.

V pěti dnech se u nás dozvíš spoustu zajímavých věcí, jako například:

 • Jak si vytvořit elektronickou vlaštovku.
 • Co jsou to chytré oděvy.
 • Jak se staví a programují Lego stavebnice.
 • Jak se řídí výroba nejen elektrotechnických produktů.
 • Jak to vypadá v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU.

Pořadatel:

Dětskou letní školu pořádá Fakulta elektrotechnická ZČU ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Tachově s podporou Plzeňského kraje.

Obecné informace:

 • Program je připraven pro jednotlivé dny vždy od 8:30 do 13:30 hodin.
 • Místem konání jsou prostory Střední průmyslové školy v Tachově a prostory Fakulty elektrotechnické ZČU (poslední den akce).
 • Poplatek je stanoven na 100 Kč.
 • Účastníci jsou po dobu akce pojištěni proti úrazu.
 • Průběh zajišťují pedagogičtí pracovníci a odborný lektor Fakulty elektrotechnické ZČU.
 • Doba dozoru nad nezletilými je rozšířena o 15 minut před a po skončení akce (předání a převzetí dětí rodiči).
 • V případě zvýšeného počtu zájemců si pořadatelé vyhrazují právo výběru.
 • Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na webu www.dlsfel.zcu.cz/tachov.

Adresa:

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta elektrotechnická
Univerzitní 26
Plzeň, 301 00

Kontaktní osoba

Anonymous

Bc.
Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)

+420 377 634 011