17

My jsme FEL!

Vzdělávací, výzkumná, otevřená společnosti.

Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity v Plzni je prestižní vzdělávací a výzkumnou institucí, která se pyšní významným podílem doktorského studia a kvalitní přípravou absolventů a absolventek inženýrských a bakalářských studijních oborů. Díky vynikající pedagogické činnosti jsou naši absolventi a absolventky vysoce ceněni na trhu práce a jsou vyhledáváni průmyslovými partnery.

FEL se aktivně podílí na základním i aplikovaném výzkumu s prokazatelným a významným dopadem na praxi, přičemž přispívá k rozvoji společnosti nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni.

V oblasti vzdělávání poskytuje fakulta kompletní spektrum vysokoškolských programů – bakalářských, magisterských a doktorských, a nabízí také služby celoživotního vzdělávání.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací se fakulta zaměřuje na realizaci projektů základního a aplikovaného výzkumu. S dlouholetými zkušenostmi v řešení národních i mezinárodních grantových projektů a projektů smluvního výzkumu, FEL prokazuje svou schopnost úspěšně aplikovat výsledky svého výzkumu v praxi. Toto je doloženo řadou průmyslových aplikací, které vznikly na základě dlouhodobé spolupráce s významnými podniky, přesahujícími hranice plzeňského regionu.

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni je klíčovým partnerem pro uchazeče a uchazečky o kvalitní vzdělání i pro průmyslové partnery hledající inovativní řešení a spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

Historie Fakulty elektrotechnické

1949_sady_petatricatniku_1080_600

1949

podzim
Založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni (VŠSE) jako součást Českého vysokého učení technického v Praze

1950_husova_1080_600

1950

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni jako samostatná fakulta

1949_husova_14_1080_600

1953

VŠSE získala nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem. V této době byla součástí školy pouze jediná elektrotechnická katedra s názvem „Katedra elektrotechnických nauk“

1960_sedlackova_1080_600

1960

Vznik Fakulty elektrotechnické (současně s Fakultou strojní) na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, přibyly nové obory zaměřené na elektroenergetiku, elektroniku a počítače

1991_1080_6000

1991

28. září
Vznik Západočeské univerzity v Plzni

2004_IMG_6691 1080_600_

2004

21. 9.
Zahájení výuky v nové budově Fakulty elektrotechnické v kampusu na Borských polích

2015_IMG_E1233_1080_600

2016

červen
Slavnostní otevření Regionálního inovačního centra elektrotechniky

2018_hr_1080_600

2018

prosinec
Fakulta elektrotechnická získala prestižní ocenění HR Award