09

Bakalářské studium

Vytvořili jsme jeden společný program, díky kterému získáš široký základ odborných znalostí, který ti umožní se specializovat, kdy budeš chtít.
Podat e-přihlášku Nabídka studia

Elektrotechnika a informační technologie

Díky společnému studijnímu programu získáš znalosti ze všech oblastí elektrotechniky a informačních technologií a můžeš se sám rozhodnout, zda budeš pokračovat v inženýrském studiu, půjdeš a budeš úspěšný v praxi nebo si založíš firmu a budeš podnikat.

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční nebo kombinovaná v češtině, prezenční v angličtině

Možnost studijních stáží v zahraničí.

Náplň studia

Studium zahrnuje teoretické i praktické předměty. Zjistíte, jak funguje rádiové, telefonní a televizní sdělování, jak se vyrábějí a programují roboti nebo kde všude se setkáváme s mikroprocesorovou, sdělovací a regulační technikou. Dozvíte se, co vše se skrývá v pohonu elektrického vozidla, jak ho navrhnout, matematicky modelovat, simulovat a oživit. Naučíte se využívat PC techniku pro projektování elektrických zařízení nebo modelování elektrických a tepelných poměrů uvnitř zařízení. V rámci studijního oboru Elektrotechnika a informační technologie získáte širší okruh znalostí díky volitelným studijním předmětům.

Možnosti uplatnění

Obor je skvělou přípravou ke studiu navazujících magisterských oborů. Věnovat se můžete třeba dopravnímu elektroinženýrství a autoelektronice nebo telekomunikačním a multimediálním systémům. Pokud se rozhodnete nastoupit do praxe, mohou z vás být výborní konstruktéři, projektanti nebo zkušební technici. Na práci se určitě zeptejte například ve Škoda Auto, MBtech nebo ZF Engineering Plzeň.

Významní zaměstnavatelé:

Škoda Auto, KOSTAL, MB Tech, Valeo, Automotive Light, Continental Automotive, WITTE Automotive, ZF Engineering Plzeň, Siemens, Škoda Transportation, Omexon, Eurosoft, ČEPS, ČEZ, Daikin, Bosch, Škoda Electric, Panasonic, KOSTAL, Valeo, Automotive Light, TES Vsetín, Inelsev motory Litvínov