11

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Projděte si naše posluchárny, učebny a laboratoře ještě dříve, než si podáte přihlášku. Dozvíte se více o jednotlivých oborech i možnostech dalšího vzdělávání a můžete se zeptat na všechno, co vás zajímá.

Den otevřených dveří pro vás připravujeme na leden 2021.

Zajímá vás

  • co se u nás dá studovat a jaké je uplatnění našich absolventů?
  • jaké máme laboratoře a vybavení?
  • jaké jsou možnosti spolupráce s fakultou?
  • co se děje na fakultě a univerzitě nového?

Zodpovíme všechny vaše dotazy a nahlédnete do zákulisí fakulty.

Program

Můžete se těšit na informační setkání ke studiu na Fakultě elektrotechnické, prohlídky a představení vybraných laboratoří, prezentace některých činností ve vstupních prostorech fakulty.

Ve spolupráci s firmami jsme pro vás připravili brožurku, ve které se dozvíte možnosti uplatnění po studiu, jaký studijní obor zvolit nebo na co se při studiu zaměřit.

Sledujte web technika.zcu.cz

Den otevřených dveří - dokumenty