01

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Buďte vítáni na FEL ZČU. Poznejte naši fakultu, laboratoře, studijní programy i možnosti, které se vám studiem elektrotechniky otevírají.

Co jste mohli vidět na DOD 2023?

VOLNÁ PROHLÍDKA FAKULTY

Kdy: 9:00–17:00 hod

Chcete si projít fakultu, sami si vybrat, kde se zastavíte, co chcete vidět a co vás zajímá? Budova FEL je vám po celý den k dispozici pro volný pohyb. Po příchodu dostanete plánek s popisem lokací a sami si vyberete, kam se podíváte. A všude najdete někoho, kdo vám poradí nebo vás nasměruje.

A co u nás můžete vidět? Třeba bezdrátový přenos energie, mikro a nanorobotiku, komunikační stanici pro řízení nanosatelitů, smart textilie a jejich použití, simulátor padákového letu s virtuální realitou, elektrickou motokáru, obnovitelné zdroje energie, výboje vysokého napětí, speciální akustické laboratoře, elektrostatickou separaci plastů, a řadu dalšího.

LABORATOŘE, KTERÉ U NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT

1. NP (9:00 - 17:00)
EU105: Částicové detektory, zpracování signálu 
EK101: Elektrické motory 
EL101 a spojovací objekt: Elektromobilita 

2. NP (9:00 – 11:00, 12:30 – 15:00)
EL211: Elektrické teplo

3. NP (9:00 - 17:00)
EU303: Laboratoř 3D modelování

4. NP (9:00 – 11:00, 12:30 – 15:00)
EL422: Alternativní zdroje energie, palivové články 
EL409: Smart textilie 
EL403: Vysoké napětí a dielektrické systémy 

5. NP (9:00 - 17:00)
EU509: Virtuální paragliding, robotická kapela, vizuální programování 
Spojovací objekt: Komunikační systémy, GPS, multimédia 

PREZENTACE KATEDER

Kde: vestibul FEL

Kdy: 9:00–17:00 hod

Nejste si jistí, co u nás chcete vidět a navštívit? Nevadí! Ve vestibulu fakulty pro vás budou připraveny prezentace všech kateder fakulty a naši zástupci vám rádi odpoví na všechny vaše dotazy.

Čekají na vás i kolegové a kolegyně ze studijního oddělení, zeptejte se jich na vše ohledně studia, podmínek přijímacího řízení a na vše, co vás zajímá!

PŘEDSTAVENÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Kde: posluchárna EP 110

Kdy: 9:00–17:00 hod, 9:30 a 14:00

9:00–17:00 hod – video prezentace studijních programů
Chcete se dozvědět více o studijních programech a studiu na FEL? Kdykoli během dne je vám k dispozici video prezentace v posluchárně EP 110.

9:30 a 14:00 – prezentace studia a diskuse se studenty FEL
Chcete se rovnou zeptat zástupce vedení FEL nebo si popovídat s našimi studenty? V 9:30 a 14:00 hod vám v EP 110 fakultu představí proděkan Jiří Tupa a budete mít možnost zeptat se na studium a život na FEL přímo našich studentů.

MAKERSPACE - STUDENTSKÉ LABORATOŘE

Kdy: 9:00–17:00 hod

Rádi vyvíjíte, zkoumáte, stavíte nebo testujete vlastní věci? Přijďte se podívat do našich laboratoří Makerspace, které jsou určené našim studentům a studentkám pro práci na vlastních projektech. Najdete tu řadu vybavení – 3D tiskárny, laserový plotr, CNC frézku, osciloskopy, generátory, zdroje a řadu dalšího.

Pokud budete chtít, můžete si zde sami zkusit sestavit zařízení z elektronické stavebnice nebo vytvořit upomínkový předmět na laserovém plotru, a odnést si vaše výtvory domů.

1. N.P. EU103: Mechanická laboratoř - Ukázky pálení laserem a 3D tisk 
3. N.P. EU304: Elektronická laboratoř - Desky plošných spojů, pájení

Odborné přednášky

11:30-11:45 - "Cože to je? Robot?" s podtitulem "Přírodou inspirované stroje a roboty" - František Mach 

11:50-12:05 - "Komponenty elektromobilů a Formula Student" - Tomáš Komrska a Luboš Streit   

12:10-12:25 - "Bezdrátový přenos elektrické energie - splněný sen Nikoly Tesly" - Vladimír Kindl 

 

Kde: posluchárna EP 110

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Bohužel ne do všech míst fakulty se lze dostat jednoduše, proto jsme pro vás připravili tři prohlídkové okruhy. V určený čas si vás průvodce vyzvedne ve vestibulu FEL a na místo vás dovede.

Výzkumné centrum RICE – Research and Innovation Centre of Electrical Engineering

Kdy: 10:00, 13:00 a 15:00 hod

  • Halová laboratoř
  • Laboratoř inteligentních průmyslových systémů
  • Laboratoř mikroelektroniky
  • Laboratoř depozice a zpracování vrstev
  • Laboratoř klimatických zkoušek

Akustické laboratoře

Kdy: 9:30, 11:00, 13:00 a 15:00 hod

  • Akustické laboratoře – bezodrazová a dozvuková komora

EMC a Laboratoř vysokého napětí

Kdy: 9:30, 11:00, 13:00 a 15:00 hod

  • Laboratoř elektromagnetické kompatibility (EMC)
  • Laboratoř vysokého napětí

Obnovitelné zdroje energie, satelitní komunikace

Kdy: 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod

  • Solární park obnovitelných zdrojů energie
  • Pozemní stanice satelitní komunikace

ONLINE PROHLÍDKY

Máte zájem o studium na FEL, ale nemůžete nás z jakéhokoli důvodu navštívit osobně? I na to jsme mysleli a připravili pro vás alternativu - online představení Fakulty elektrotechnické:

Kdykoli se podívejte na naše studijní programy, laboratoře aj.

Strategičtí partneři významně finančně podporující vzdělávací a výzkumné aktivity na fakultě

KDO JSME?

Jsme ČEPS, a.s. - provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČR.

PROČ JSME PARTNERY?

Jsme společně součástí konsorcia Národního centra pro energetiku II, kde spolu s dalšími výzkumnými organizacemi, univerzitami a inovačními lídry efektivně reagujeme na energetické potřeby České republiky. Spolupracujeme též na studiích.

NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Cílem projektu Národní centrum pro energetiku II (NCE II), na kterém se společně podílíme, je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou, nejadernou a udržitelnou energetiku pro zajištění energetické a surovinové nezávislosti ČR prostřednictvím VaV metod, materiálů a technologií, včetně analýzy socio-ekonomického dopadu implementace nových vědeckých poznatků s navazujícími doporučeními na legislativní opatření. Zaměření projektu je v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni (Green Deal, Fit for 55) pro naplnění závazků ČR snížit emise skleníkových plynů. Tento ambiciózní cíl bude realizován ve spolupráci výzkumných organizací a inovačních lídrů moderní energetiky s využitím sdílení unikátního laboratorního zázemí a know-how odborných týmů prostřednictvím řešení společných projektů.

Co můžeme nabídnout studentům/kám a absolventům/kám FEL?

Společnost ČEPS nabízí studentům a studentkám mnoho zajímavých aktivit, kterých se mohou zúčastnit. I tento rok, v termínu od 21. do 25. srpna 2023, můžeme studentům 4. a 5. ročníků nabídnout Letní školu, na které se setkají s odborníky, zúčastní se přednášek, ale užijí si i volnočasové aktivity. Dále mají možnost zvolit si z mnoha témat diplomových prací a po ukončení studia se ucházet o zaměstnání v naší společnosti. Dále ČEPS nabízí pro vybrané studenty stipendijní program, praxe a exkurze na rozvodny. Objevujeme se na školních veletrzích, kde nás můžete zastihnout na našem modrém stánku, a realizujeme přednášky odborníků na univerzitách. Detailní informace jsou k dispozici na webu ČEPSu, nebo nám můžete napsat na e-mail adresu kariera@ceps.cz a hr@ceps.cz.

Připravujeme nabídku témat závěrečných prací.

KONTAKT

Ivana Janichová, senior specialista HR a korporátních služeb
e-mail: janichova@ceps.cz
tel.: +420 724 866 751

Web  Facebook LinkedIn Twitter YouTube

KDO JSME?

Jsme společnost zabývající se řízením energie s více než 96 000 zaměstnanci, kteří pracují ve více než 175 zemích. Naše energeticky úsporné produkty a služby pomáhají našim zákazníkům výkonně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji. Dáváme lidem nástroje pro efektivnější využívání energie. Pomáháme firmám podnikat udržitelněji. A povzbuzujeme každého zaměstnance společnosti Eaton, aby přemýšlel jinak o našem podnikání, našich komunitách a o pozitivním dopadu, který můžeme mít na svět.

PROČ JSME PARTNERY A NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Jsme zapojeni do společného projektu Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka. 

Výzkum a vývoj reaguje na změny v trendech průmyslu vozidel, jak pro šetrnost k životnímu prostředí, tak pro konkurenceschopnost účelově optimalizovaných výrobků pro elektrifikaci vozidel na různých úrovních, digitalizaci výzkumu v termodynamických, aerodynamických, mechanických, elektrických a řídicích oblastech jako klíčových technologiích (KET), kombinující jej s testováním jednotlivých inovací a celých systémů, IT nástroji pro řízení vozidel se systémy mobility a autonomního řízení i šetrností vozidel k životnímu prostředí v celém životním cyklu, konkurenceschopnost finálních výrobků na světových trzích splňující výše uvedené položky, HMI s dopadem AI a komunikaci v systémech V2X a analýzu životního cyklu nových koncepcí vozidel, která zapojuje humanitní obory.

KONTAKT

Lucie Slaukova
LuciePSlaukova@Eaton.com

Web  Facebook  LinkedIn  Twitter YouTube

KDO JSME?

Závod Rohde & Schwarz ve Vimperku tvoří důležitý pilíř stejnojmenného koncernu podnikajícího v oblastech elektronických testovacích a měřicích přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací. Již více než 20 let vyvíjíme a vyrábíme špičkové přístroje jako osciloskopy, signální generátory, spektrální analyzátory a celou řadu dalších produktů, které najdou své využití v nejrůznějších oblastech po celém světě. Na trzích zaujímáme vedoucí postavení, které neustále posilujeme inovativními řešeními v souladu s potřebami zákazníků. Dlouhodobě se řadíme mezi největší a nejlepší zaměstnavatele regionu. Klíčem k našemu úspěchu je tým kvalifikovaných, technicky zdatných a spokojených zaměstnanců. Proto jsou pro nás hodnoty jako udržitelnost, odpovědnost, ohleduplnost, a respekt naprostou prioritou. Dlouhodobě investujeme do zlepšování pracovních podmínek, do rozvoje aktivit ve Vimperku a jeho okolí, i do vzdělávání na základních, středních a vysokých školách v celé České republice. Své uplatnění ve společnosti najdou absolventi s elektrotechnickým a technickým  vzděláním, ale také všichni ti, kteří chtějí svou kariéru spojit s prací na produktech, které patří do světové špičky v oboru a zabezpečují  bezpečnější a propojenější svět.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT STUDENTŮM/KÁM A ABSOLVENTŮM/KÁM FEL?

Naše společnost může studentům a studentkám FEL nabídnout stipendijní programy, závěrečné práce, stáže a brigády. Dále nabízíme eventy a soutěže s mezinárodní spoluprací, e-kemp pro studenty vysokých škol, exkurze a prohlídky závodu, odborné přednášky a semináře, zápůjčky přístrojů R&S univerzitám pro vzdělávání a výzkum a jedinečnou možnost uplatnění po dostudování vysoké školy.

Nabídku témat závěrečných prací v naší společnosti si prohlédněte zde.

KONTAKT

Máte dotaz ohledně brigády, stáže, trainee programu nebo jiných možností pro studující? Kontaktujte nás!

Dominik Klement
Dominik.klement@rohde-schwarz.com

Web Facebook LinkedIn Twitter YouTube

KDO JSME?

Valeo je významným investorem v České republice již 25 let a vytváří pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Valeo je dnes klíčovým hráčem v českém automobilovém průmyslu nejen ve výrobě, ale i ve výzkumu, a zároveň jedním z největších zaměstnavatelů. Na šesti svých pracovištích má 4 000 zaměstnanců.

PROČ JSME PARTNERY?

Společnost Valeo a Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni uzavřely smlouvu o strategickém partnerství s cílem podpořit inovativní projekty v oblasti aplikované elektrotechniky pro automatizaci výroby a průmyslovou robotiku. Partnerství umožňuje společnosti Valeo i fakultě posílit studentské výzkumné aktivity v oblasti elektroniky, embedded systémů, počítačového modelování, řízení průmyslových systémů, diagnostiky a testování. 

NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Naše partnerství otevírá také vstup do kolaborativního výzkumu s možností ucházet se o veřejně financované projekty jako partneři konsorcií. V této oblasti cítíme silný potenciál a budeme vyvíjet kroky vedoucí ke společným projektům, smluvnímu výzkumu apod.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT STUDENTŮM/KÁM A ABSOLVENTŮM/KÁM FEL?

Naše společnost může studentům a studentkám FEL nabídnout např. stáže, závěrečné práce, pracovní nabídky, exkurze, přednášky, atd.

Připravujeme nabídku témat závěrečných prací.

KONTAKT

Máte dotaz ohledně brigády, stáže, trainee programu nebo jiných možností pro studující? Kontaktujte nás!

Praha - Jakub Hudec
jakub.hudec@valeo.com, tel. +420 725 978 132

Rakovník - Michaela Gebhartová
michaela.gebhartova@valeo.com, tel. +420 734 685 005      

 

Web  Facebook  Instagram  LinkedIn  Twitter  YouTube

               

KDO JSME?

ZF je globální technologická společnost poskytující inteligentní systémy pro osobní automobily, užitková vozidla a průmyslová řešení. Spolupracuje jak se zavedenými výrobci vozidel, tak s nově vznikajícími poskytovateli služeb v oblasti dopravy a mobility. Společnost svými produkty přispívá ke snižování emisí, ochraně klimatu a zlepšování bezpečnosti mobility. Plzeňská pobočka ZF Engineering Plzeň s. r. o. se zabývá oblastí elektroniky a SW, konstrukce, výpočtů a mechatroniky. Vyvíjí se zde produkty, jakou jsou např. pohonná ústrojí osobních automobilů, nákladních a užitkových vozidel (stavební či zemědělské techniky), autobusů, lodí i letadel. Důležité jsou pro nás také projekty z oblasti eMobility. S více než 800 talentovanými vývojáři se ZF řadí mezi největší vývojová centra v regionu.

PROČ JSME PARTNERY?

Společným cílem ZF a Fakulty elektrotechnické je vzbudit zájem o technické profese, vědu a výzkum u mladé generace. Ukázat jim potřebu, atraktivitu i potenciál elektrotechnického oboru. Fakultu elektrotechnickou vnímáme jako významného partnera na cestě za dopravou, která bude šetrnější k našemu životnímu prostředí.

NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Společně pracujeme na výzkumu a vývoji elektrických pohonů aplikovatelných pro sféru zákazníků, kterým ZF své služby nabízí (výrobci osobních i komerčních dopravních prostředků).

Co můžeme nabídnout studentům/kám a absolventům/kám FEL?

Studenti a studentky FEL mají šanci nastoupit k nám na stáž či brigádu již v průběhu studia. Nabízíme též zadání pro závěrečné práce a v neposlední řadě i zajímavé pracovní příležitosti pro absolventy a absolventky.

Připravujeme nabídku témat závěrečných prací.

 

KONTAKT

Máte dotaz ohledně brigády, stáže, trainee programu nebo jiných možností pro studující? Kontaktujte nás!

Ing. Zuzana Milotová
e-mail: zuzana.milotova@zf.com
tel.: +420 725 515 201

Web Facebook Instagram LinkedIn YouTube