110_ak_senat

Seznam předmětů
v bakalářském studiu

Elektronika a informační technologie (prezenční a kombinovaná forma)

PRVNÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

DRUHÝ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

Povinné předměty

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty