110_ak_senat

Seznam předmětů
bakalářského studia

Seznam předmětů vyučovaných v programu Elektrotechnika a informační technologie (prezenční a kombinovaná forma)

PRVNÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

DRUHÝ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

Povinné předměty

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty (jeden z nabízených předmětů)

TŘETÍ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty (alespoň jeden předmět z každého bloku)

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty (alespoň jeden předmět z každého bloku)

Chcete pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studia a nevíte si rady s výběrem těch správných předmětů pro zvolenou specializaci? Zapište si předměty podle připravených typových studijních cest.