studenti_v_prednaskove_mistnosti_fel_zcu

Typové studijní cesty bakalářského studia

Jeden studijní obor = spousta možností!
Vyberte si svůj směr a studujte, co vás baví.

Průvodce výběrem studijních cest oboru Elektrotechnika a informační technologie

Uvažujete o pokračování v navazujícím magisterském studiu a nevíte si rady s výběrem vhodných předmětů pro zvolenou specializaci? Inspirujte se připravenými typovými studijními cestami a studujte, co vás zajímá.

Předměty v prvních třech semestrech bakalářského studia jsou stejné a povinné pro všechny. Zaměření, které vás baví, si volíte prostřednictvím povinně volitelných předmětů od čtvrtého semestru. 

Podívejte se na typové studijní cesty sestavené tak, aby vás připravili na studium zvoleného zaměření navazujícího magisterského programu. 

Specializace Výkonové elektronické technologie a pohony

Zajímáte se o návrh, projektování a realizaci výkonových polovodičových měničů a pohonů pro e-mobilitu, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie, energetické sítě nebo mechatronické systémy?

Povinně volitelné předměty typové studijní cesty VÝKONOVÉ ELEKTRONICKÉ TECHNOLOGIE A POHONY jsou perfektní přípravou pro studium navazujícího magisterského oboru Výkonové systémy a elektroenergetika, specializace Výkonové elektronické technologie a pohony.

Povinně volitelné předměty pro studium specializace Výkonové elektronické technologie a pohony

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Vykonova elektronika

Specializace Elektrické stroje

Zajímáte se o nové principy, materiály a technologie výroby moderních elektrických strojů pro e-mobilitu, roboty a manipulátory, průmyslové a energetické technologie, energetické sítě nebo mechatronické systémy?

Povinně volitelné předměty typové studijní cesty ELEKTRICKÉ STROJE jsou perfektní přípravou pro studium navazujícího magisterského oboru Výkonové systémy a elektroenergetika, specializace Elektrické stroje.

Povinně volitelné předměty pro studium specializace Elektrické stroje

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Elektricke stroje

Specializace Elektroenergetika

Zajímáte se o výrobu, přenos, distribuci a využití elektrické a tepelné energie z klasických i obnovitelných zdrojů, smart grids, řízení elektrických sítí nebo kvalitu dodávek elektrické energie?

Povinně volitelné předměty typové studijní cesty ELEKTROENERGETIKA jsou perfektní přípravou pro studium navazujícího magisterského oboru Výkonové systémy a elektroenergetika, specializace Elektroenergetika.

Povinně volitelné předměty pro studium specializace Elektroenergetika

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Energetika

Specializace Elektronika, Výkonová elektronika a Informační a komunikační technologie

Zajímáte se o návrh, vývoj, realizaci a diagnostiku informačních a komunikačních systémů, výkonovou elektroniku, vývoj a aplikaci elektronických systémů, nebo programování, kosmické technologie, multimediální systémy a komunikační a počítačové sítě?

Povinně volitelné předměty typové studijní cesty ELEKTRONIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE jsou perfektní přípravou pro studium navazujícího magisterského programu Elektronika a informační technologie, kterékoli ze specializací Elektronika, Výkonová elektronika a Informační a komunikační technologie.

Povinně volitelné předměty pro studium všech specializací programu ELEKTRONIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

  Elektronika 3 specializace

Specializace Materiály a technologie pro elektrotechniku

Zajímáte se o konvenční i speciální materiály a technologie, diagnostické metody, řízení procesů v rámci celého životního cyklu elektrotechnického výrobku od návrhu, přes realizaci po provoz včetně likvidace a recyklace (PLM)?

Povinně volitelné předměty typové studijní cesty MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO ELEKTROTECHNIKU jsou perfektní přípravou pro studium navazujícího magisterského programu Materiály a technologie pro elektrotechniku.

Povinně volitelné předměty specializace Materiály a technologie pro elektrotechniku

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Materialy

Kombinované studium bakalářského programu

Pracujete a chcete studovat dálkově? I na to jsme mysleli.

Navazující magisterský program určený pro kombinované studium je Aplikovaná elektrotechnika. Pro přípravu na jeho studium si můžete zvolit zaměření SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA nebo SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA podle následující skladby povinně volitelných předmětů:

Slaboproudá elektrotechnika

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Silnoproudá elektrotechnika

DRUHÝ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

TŘETÍ ROČNÍK - LETNÍ SEMESTR

Kombinovane studium