Cena Františka Křižíka

Elektra1_600x900

Cena Františka Křižíka Fakulty elektrotechnické je prestižním a unikátním oceněním v oboru elektrotechnika v České republice a je udělována za celoživotní přínos v oboru. Fakulta elektrotechnická nominací na cenu a jejím udělováním zdůrazňuje význam vědy a techniky a dopad jejího konání do společnosti.

Cenu představuje soška "Elektra" v uměleckém zpracování plzeňským sochařem Františkem Bálkem.

Poprvé byla představena 22. ledna 2011 na slavnostním zasedání Vědecké rady u příležitosti 50. výročí existence Fakulty elektrotechnické. Histroicky první předání ceny proběhlo v dubnu 2012.

Cenu Františka Křižíka obdrželi:

 • 2016 - Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D.
 • 2013 - prof. Ing. Lumír KULE, CSc.
 • 2012 - prof. Ing. Daniel MAYER, DrSc.

V letech 2019 - 2017, 2015 a 2014 nebyl vybrán žádný laureát.

Jednotlivé ročníky

2016 - Cena Františka Křižíka Fakulty elektrotechnické

Termín pro podání nominací byl: 18. 1. 2016

Celkový počet nominovaných: 3

Nominovanými kandidáty byli:

 • Ing. Dana Drábová, Ph.D.
 • Ing. Milan Šrámek
 • prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc, DrEng. h. c.

Komise jmenovaná děkanem FEL doporučila na udělení Ceny Františka Křižíka Ing. Danu Drábovou, Ph.D.

Vědecká rada schválila na svém zasedání dne 13. 4. 2016 udělení Ceny Františka Křižíka Ing. Daně Drábové.

Předání ceny se uskutečnilo 28. června 2016 v Měšťanské Besedě (Kopeckého sady 13, Plzeň), za účasti představitelů Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a význačných hostů.

2013 - Cena Františka Křižíka Fakulty elektrotechnické

Termín pro podání nominací byl: 15. 2. 2013 

Celkový počet nominovaných: 4

Nominovanými kandidáty byli:

 • prof. Ing. Alan Dellong, DrSc.
 • prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Lumír Kule, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc, DrEng. h. c.

Komise jmenovaná děkanem FEL doporučila na udělení Ceny Františka Křižíka prof. Ing. Lumíra Kuleho, CSc.
Vědecká rada schválila na svém zasedání dne 13. 3. 2013 udělení Ceny Františka Křižíka prof. Lumíru Kulemu.
Předání ceny se uskutečnilo 13. června 2013 v obřadní síni na radnice města Plzně, za účasti představitelů Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně a význačných hostů.

2012 - Cena Františka Křižíka Fakulty elektrotechnické

Celkový počet nominací: 7

Nominováni byli:

 • prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.
 • prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc.
 • Ing. Lumír Šašek, CSc.
 • Ing. Ludvík Šojdr, CSc.
 • Ing. Milan Šrámek
 • prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
 • Ing. Karel Wagner, CSc.

Komise jmenovaná děkanem FEL doporučila na udělení Ceny Františka Křižíka prof. Ing. Daniela Mayera, DrSc.
Vědecká rada schválila na svém zasedání dne 7. 12. 2011 udělení Ceny Františka Křižíka prof. Danielu Mayerovi.
Předání ceny se uskutečnilo 4. dubna 2012 v obřadní síni na radnice města Plzně.

Statut Ceny Františka Křižíka