38

Studentem na eLEKTRO znamená mít možnosti

Být studentem na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Aktuality

Aktuální informace studijního oddělení pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

23. 9. 2020 | Informace ke COVID-19

Vážené studentky, vážení studenti,

v návaznosti na Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 5/2020 vydané v souvislosti s onemocněním COVID-19 zakazující osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole, je zrušena výuka od středy 23. až pondělí 28. září 2020 pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Podrobnější informace o průběhu distanční výuky obdržíte koncem tohoto týdne. 

Cílem tohoto opatření je plynulý přechod na distanční způsob výuky na FEL ZČU. Po přechodu na distanční formu výuky je naším záměrem zachování praktické výuky v laboratořích v souladu se současnými platnými protiepidemickými opatřeními, případně opatřeními, která ještě mohou následovat na národní nebo regionální úrovni. 
 
S pozdravem,

Roman Pechánek
proděkan pro vzdělávací činnost

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Stipendia pro naše studenty

  • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
  • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
  • studentům doktorských studijních programů - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
  • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
  • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.