38

Studentem na eLEKTRO znamená mít možnosti

Být studentem na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Aktuality

Aktuální informace studijního oddělení pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

1. 6. 2023 | Předzápis na akademický rok 2023/24

Předzápis na další akademický rok začíná v Po 5. 6. 2023 od 9:00.
Podívejte se na pokyny k organizaci, návod, seznam www a další informace na adrese http://www.fel.zcu.cz/predzapis.

Zpět nahoru

15. 5. 2023 | Přihlašování na diplomové práce

Od 15. 5. do 9. 6. 2023 je spuštěno 1. kolo přihlašovní studentů na témata diplomových prácí. Výběr a registrace na téma se provádí na Portále ZČU. Návod na registraci a další info ke zpracování DP naleznete na stránkách FEL.

Zpět nahoru

30. 11. 2022 | Otázky a okruhy k SZZ 2022/23

Byly zveřejněny otázky o okruhy ke státním závěrečným zkouškám 2022/23.

Bakalářské SZZ - https://www.fel.zcu.cz/cs/Students/Bc/final_exam.html

Navazující magisterské SZZ - https://www.fel.zcu.cz/cs/Students/NMgr/final_exam.html

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Stipendia

  • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
  • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
  • studentům doktorských studijních programů v českém jazyce - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
  • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
  • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.