38

Studentem na eLEKTRO znamená mít možnosti

Být studentem na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.

23. 1. 2023 | Elektronická žádost o zápis/zrušení předmětu v rámci upřesňujícího zápisu

Využijte novou možnost podat žádost o zápis/zrušení předmětu v rámci upřesňujícího zápisu elektronickou cestou.

Návod a pokyny naleznete na stránkách FEL: fel.zcu.cz -> Studenti -> Bakalářské / Navazující magisterské studium -> sekce Formuláře a návody k vyplnění pro studenty - PDF soubor Jak podat elektronickou žádost o zápis/zrušení předmětu v rámci upřesňujícího zápisu.

Upřesňující zápisy na letní semestr probíhají v době 6. - 10. 2. 2023.

Zpět nahoru

30. 11. 2022 | Otázky a okruhy k SZZ 2022/23

Byly zveřejněny otázky o okruhy ke státním závěrečným zkouškám 2022/23.

Bakalářské SZZ - https://www.fel.zcu.cz/cs/Students/Bc/final_exam.html

Navazující magisterské SZZ - https://www.fel.zcu.cz/cs/Students/NMgr/final_exam.html

Zpět nahoru

15. 9. 2022 | Zpracování a obhajoba předmětu Kxy/ZPR - Závěrečný projekt

Podrobnější informace ke zpracování a obhajobě předmětu Kxy/ZPR - Závěrečný projekt naleznete v nové sekci Studenti - Bakalářské studium - Závěrečný projekt.

Pokud vám nějaká informace chybí, napište na martine3@fel.zcu.cz.

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Stipendia

  • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
  • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
  • studentům doktorských studijních programů v českém jazyce - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
  • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
  • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.