38

Studovat elektrotechniku znamená mít možnosti

Být studujícím na elektrofakultě v Plzni znamená mít možnosti - něčemu novému se naučit, poznat přátele, zažít Plzeň a hlavně vědět, že dělám něco pro sebe, co se mi v budoucnu mnohonásobně vrátí.
Aktuality

Aktuální informace studijního oddělení pro studující bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

13. 5. 2024 | Přihlašování na diplomové práce

Od 13. 5. do 7. 6. 2024 je spuštěno 1. kolo přihlašování studentů na témata diplomových prácí. Výběr a registrace na téma se provádí na Portále ZČU. Návod na registraci a další info ke zpracování DP naleznete na stránkách FEL.

Zpět nahoru

26. 3. 2024 | Ubytování na VŠ kolejích

Od 2. do 21. 4. 2024 mohou stávající studenti podávat žádost o ubytování na kolejích pro akademický rok 2024/25.

Podrobnější informace naleznete na webu SKM v sekci KOLEJE - VYŠŠÍ ROČNÍKY.

Zpět nahoru

30. 11. 2023 | Otázky a okruhy k SZZ 2023/24

Byly zveřejněny otázky o okruhy ke státním závěrečným zkouškám 2023/24.

Bakalářské SZZ - https://www.fel.zcu.cz/cs/Students/Bc/final_exam.html

Navazující magisterské SZZ - https://www.fel.zcu.cz/cs/Students/NMgr/final_exam.html

Zpět nahoru

Co Vás zajímá?

Stipendia

  • prospěchové - studentům Bc. a NMgr. oborů za vážený studijní průměr až 5 000 Kč / měsíčně
  • mimořádné udělené děkanem / rektorem - z důvodů sociálních, zdravotních, reprezentace FEL / ZČU v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na katedrách
  • studentům doktorských studijních programů v českém jazyce - od 7 500 do 15 000 Kč / měsíčně
  • ubytovací - na podporu ubytování studenta na základě žádosti studenta podané přes portál, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/ubytovaci-stipendium/
  • sociální - na podporu studentů z rodin s příjmy nižšími než 1,5násobek životního minima, detaily: https://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/socialni-stipendium/

Další podrobnosti naleznete v dokumentech: Stipendijní řád Západočeské univerzity v Plzni, Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů.