19

Lidské zdroje

Začátkem prosince 2018 získala Fakulta elektrotechnická po roce usilovné práce prestižní ocenění HR Excellence in Research, o které usilovala v rámci celouniverzitního projektu HR Award. Toto ocenění uděluje Evropská komise a potvrzuje správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů.

Fakulta se tím zároveň zavazuje po dobu dvou let implementovat navržený akční plán tak, aby si toto prestižní ocenění udržela. Navržené kroky v akčním plánu se týkají oblasti zkvalitnění pracovních podmínek, náboru a výběru vědecko-výzkumných pracovníků a v neposlední řadě též osobnostního a kariérního rozvoje zaměstnanců.

Na konci roku 2017 jsme se přihlásili k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky (dále "Charta") a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále "Kodex"). Charta a Kodex má 40 bodů, je rozdělen do 4 částí, které řeší etické a profesní aspekty, nábor a výběr, pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců. Byla zpracována analýza aktuálního stavu (GAP analýza) – stav plnění Charty a Kodexu, na základě níž byl sestaven akční plán. Získáním ocenění HR Excellence in Research je odstartována realizace schváleného akčního plánu.

Dopady získání ocenění HR Award pro fakultu:

  • Zavedení a validace/zvládnutí všech HR procesů
  • Bonifikace při posuzování nových projektů
  • Zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech

Implementace Charty a Kodexu na Fakultě elektrotechnické je realizována v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188.