19

Lidské zdroje

Začátkem prosince 2018 získala Fakulta elektrotechnická po roce usilovné práce prestižní ocenění HR Excellence in Research, o které usilovala v rámci celouniverzitního projektu HR Award. Toto ocenění uděluje Evropská komise a potvrzuje správné nastavení v oblasti strategie a řízení lidských zdrojů.

Na podzim 2020 proběhlo průběžné sebehodnocení dosavadního plnění akčního plánu.

Dopady získání ocenění HR Award pro fakultu:
- Zavedení a validace/zvládnutí všech HR procesů
- Bonifikace při posuzování nových projektů
- Zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech

Implementace Charty a Kodexu na Fakultě elektrotechnické je realizována v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188.

Uchazeč o zaměstnání

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala pro potřeby uchazečů zásady pro otevřený a transparentní nábor zaměstnanců na ZČU. V tomto dokumentu naleznou uchazeči popis průběhu výběrového řízení na ZČU, tento průběh je níže také vizualizován. Mezi dokumenty jsou dále informace o prostředí ZČU a FEL pro nové zaměstnance. Seznam aktuálně nabízených pracovních pozic je k dispozici zde (sekce Kariéra na webu ZČU).

Průběh výběrového řízení

Lhůta pro výběrové řízení
podání přihlášky uchazečem

Přezkoumání přihlášky a příloh a rozhodnutí o konání pohovoru
komisí pro výběrové řízení

Dohodnutí vhodného termínu pro konání pohovoru
kontaktní osobou

Pohovory s uchazeči
před komisí pro výběrové řízení

Vyhodnocení a doporučení vhodného kandidáta
komisí pro výběrové řízení vyhlašovateli

Rozhodnutí o obsazení pracovního místa
vyhlašovatelem

Informování uchazečů
kontaktní osobou

Předpisy vztahující se k pracovně-právním vztahům a organizaci