09

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Poznejte unikátní společný studijní program Elektrotechnika a informační technologie. Získáte díky němu široký základ odborných znalostí i možnost další specializace.
JAK SE PŘIHLÁSIT Podej přihlášku

ELEKTROTECHNIKA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Tento program vám otevře dveře k odbornému studiu elektrotechniky a informačních technologií. Získáte v něm široký základ odborných znalostí  pro bezproblémové uplatnění v praxi i pro další vysokoškolské studium.

Titul: bakalář, Bc.
Délka studia: 3 roky
Možnost zahraniční studijní stáže: ano
Forma studia:

 • prezenční / kombinovaná v češtině

VÝHODY PROGRAMU

Seznámíte se s aktuálními trendy v:

 • elektrotechnice,
 • robotice,
 • elektromobilitě a
 • programování

Zároveň získáte potřebné znalosti z oblasti managementu a ekologie. Díky systému volitelných předmětů se můžete průběžně specializovat a rozvíjet v tom, co vás zajímá a bavíc nejvíce.

STIPENDIA A STÁŽE

V průběhu bakalářského studia nabízíme studentům možnost vyjet na studijní pobyt či stáž v zahraničí, například do Finska, Španělska a dalších evropských zemi, ale i mnohem dál, např. do Malajsie či Thajska. Díky tomu získáte cenné zkušenosti i zajímavé kontakty.

Vedle toho můžete využít stipendijní program FEL a další výhody pro naše studenty. Podrobnosti o stipendiích a slevách najdete zde.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Studium vás vybaví znalostmi a dovednostmi pro nastarování kariéry v elektrotechnice, elektronice, sdělovací a regulační technice a dalších odvětvích.

Díky tomu můžete najít uplatnění  například ve společnostech:
Škoda Auto MB Tech ZF Engineering Plzeň Siemens Škoda Transportation ČEPS ČEZ Daikin Bosch aj.

NAVAZUJÍCÍ STUDIUM

Obor Elektrotechnika a informační technologie je i skvělou přípravou ke studiu navazujících magisterských oborů FEL. Aktuálně můžete pokračovat v oborech:

 • Výkonové systémy a elektroenergetika
 • Elektronika a informační technologie
 • Materiály a technologie pro elektrotechniku
 • Aplikovaná elektrotechnika - kombinovaná forma

CO SE NAUČÍTE

6 semestrů bakalářského programu vás provede klíčovými odbornými předměty (Elektrotechnické materiály, Elektroenergetika, Elektrodynamika, Mikroprocesory a počítače, Elektronika a IT aj.).

Během studia se naučíte:

 • projektovat elektrická zařízení pomocí výpočetní techniky,
 • programovat roboty a rozumět jejich výrobě,
 • navrhnout pohon elektrického vozidla, matematicky ho modelovat, simulovat a oživit,
 • měřit a diagnostikovat elektrická zařízení,
 • ovládat využití mikroprocesorové, sdělovací a regulační techniky,
 • navrhovat a používat vhodné materiály pro elektrotechniku,
 • rozumět fungování rádiového, telefonního a televizního sdělování.

V rámci studia budete mít přístup do unikátních studentských laboratoří Makerspace, kde můžete realizovat své nápady v praxi a neformálně se učit od ostatních.

Zaujali jsme vás? Podejte si přihlášku online už dnes!  Podat e-přihlášku

CO ŘÍKAJÍ NAŠI STUDENTI

Přehrajte si video a zjistěte víc o bakalářském oboru Elektrotechnika a informační technologie.