47_kolegium_dekana

Kolegium děkana

Kolegium děkana je poradním a výkonným orgánem děkana a plní funkci tzv. rozšířeného managementu fakulty.

Složení Kolegia děkana

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan
doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D. - proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. - proděkan pro strategii a rozvoj, provozní ředitel Research and Innovation Centre for Electrical Engineering
Ing. Jan Michalík, Ph.D. - proděkan pro mezinárodní vztahy a komunikaci
doc. Ing. František Mach, Ph.D. - proděkan pro vědu
Ing. Šárka Nová - tajemnice
doc. Ing. Václav Kotlan, Ph.D. - předseda akademického senátu FEL
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - vedoucí Katedry elektroniky a informačních technologií
doc. Ing. David Rot, Ph.D. - vedoucí Katedry elektroenergetiky
prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D. - vedoucí Katedry materiálů a technologií
prof. Ing. Václav Kůs, CSc. - vedoucí Katedry výkonové elektroniky a strojů
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - vedoucí Katedry elektrotechniky a počítačového modelování
Ing. Lukáš Sobotka - zástupce studentské komory akademického senátu FEL
JUDr. Kateřina Burešová, Ph. D. - právnička
Ing. Petr Netolický, Ph.D. - manažer kvality