58_oborova_rada

Oborová rada FEL

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu.

Složení Oborové rady FEL

prof. Ing. Radek Polanský, Ph.D. - předseda, KET, FEL ZČU v Plzni, garant programu Elektrotechnika a informační technologie
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - KEP, FEL ZČU v Plzni
Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. - Škoda Electric, a. s.
doc. Ing. Tomáš Glasberger, Ph.D. - KEV, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D. - KET, FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - KEI, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. - FEL ČVUT Praha
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KEP, FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. - FEI VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Václav Kůs, CSc. - KEV, FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. - FEL ČVUT Praha
doc. Ing. David Rot, Ph.D. - KEE, FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Jiří Skála, Ph.D. - KEI, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Radek Škoda, Ph.D. - KEE / RICE, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. et Ph.D. - RICE, FEL ZČU v Plzni / UTIA AV ČR, v.v.i.
doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. - KET, FEL ZČU v Plzni

Materiály pro Oborovou radu FEL

Hlasování per rollam Oborové rady FEL (původní intranet FEL, vyžaduje přihlášení)