46_vedecka_rada

Vědecká rada FEL

Vědecká rada fakulty projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty, schvaluje návrhy studijních programů fakulty, navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě, navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem.

Složení Vědecké rady FEL

prof. Ing. Josef Basl, CSc., FST ZČU
prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - KEP, FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Pavel Drábek, Ph.D. - KEV, FEL ZČU v Plzni
Ing. Dana Drábová, Ph.D. - SÚJB Praha
prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D., FEL ČVUT
doc. Dr. Ing. Vjačeslav Georgiev - KEI, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D. - KET, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. - KEI, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. - VUT Brno
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D. - KEP, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry
doc. Ing. Tomáš Komrska, Ph.D., FEL ZČU
prof. Ing. Václav Kůs, CSc. - KEV, FEL ZČU v Plzni, vedoucí katedry
Ing. František Mach, Ph.D., FEL ZČU
prof. Dr. Ján Minár, NTC ZČU

 

doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D. - KEE, FEL ZČU v Plzni
doc. Ing. Roman Pechánek, Ph.D. - KEV, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - KEV, FEL ZČU v Plzni, děkan
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D., FM TUL
prof. Ing. Radek Polanský, Ph.D., FEL ZČU
doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. - FEL ČVUT Praha
prof. Ing. Josef Psutka, CSc. - KKY, FAV ZČU v Plzni
Dr. Ing. Ladislav Sobotka - Škoda Electric a.s.
doc. Ing. Petr Šimoník, Ph.D. - FEI VŠB-TUO
prof. Ing. Radek Škoda, Ph.D. - KEE/RICE, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Václav Šmídl, Ph.D. - RICE, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. - FEKT, VUT Brno
prof. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. - KET, FEL ZČU v Plzni
prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. - Ústav termomechaniky AV ČR
Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D. - ČEPS, a.s. Praha   
prof. Ing. Lumír Kule, CSc., emeritní profesor ZČU - čestný člen vědecké rady FEL
prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc. - čestný člen vedecké rady FEL

Zasedání vědecké rady FEL

  • 21. 2. 2024
  • 13. 3. 2024
  • 24. 4. 2024
  • 15. 5. 2024

Předpisy pro Vědeckou radu FEL

Zápisy z jednání Vědecké rady FEL