61_organizacni_struktura

Organizační struktura fakulty

Samosprávné akademické orgány FEL:

Přehled kateder a dalšího pracoviště:

Poradní orgány děkana:

Děkanát:

Pracovní skupiny:

  • Pedagogická komise,
  • Rozvrhová komise,
  • Komise pro výzkum, vývoj a inovace. [Organizační řád FEL]

Děkan

Anonymous

prof. Ing.
Zdeněk Peroutka, Ph.D.

děkan, ředitel RICE

+420 377 634 001

Proděkani, tajemnice

Anonymous

doc. Ing.
Roman Pechánek, Ph.D.

proděkan pro vzdělávací činnost, statutární zástupce děkana

+420 377 634 009

Anonymous

doc. Ing.
Jiří Tupa, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj

+420 377 634 008

Anonymous

Ing.
Jan Michalík, Ph.D.

proděkan pro mezinárodní vztahy a komunikaci

+420 377 634 006

Anonymous

doc. Ing.
František Mach, Ph.D.

proděkan pro vědu

+420 377 634 663

Anonymous

Ing.
Šárka Nová

tajemnice

+420 377 634 003

Oddělení pro vědu

Anonymous

Jana Lepičová

studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)

+420 377 634 015

Studijní oddělení

Anonymous

Soňa Königsmarková

studijní referentka pro navazující magisterské studium v prezenční formě, poradenství pro studující se specifickými vzdělávacími potřebami (EU203)

+420 377 634 012

Anonymous

Jana Lepičová

studijní referentka pro doktorské studium FEL, referentka pro výzkum a projekty (EU202)

+420 377 634 015

Anonymous

Bc. Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)

+420 377 634 011

Anonymous

Monika Živná

studijní referentka pro bakalářské studium v prezenční formě (EU205)

+420 377 634 010

Anonymous

Ing. Petr Martínek

referent pro vzdělávací činnost (EU207)

+420 377 634 013

Anonymous

Ing. Jana Čečilová

studijní referentka pro zahraniční studující (EU211)

+420 377 634 095

Oddělení mezinárodních vztahů a komunikace

Anonymous

Ing. Kateřina Newton

odborná konzultantka pro internacionalizaci & PR specialistka

+420 377 634 173

Anonymous

Ing. Jana Čečilová

studijní referentka pro zahraniční studující

+420 377 634 095

Anonymous

Iveta Pangrácová, B.A.

event & marketing coordinator

+420 377 634 176

Anonymous

MgA. Katrin Bittnerová

marketingová specialistka, sociální sítě

+420 377 634 186

Kancelář děkana

Anonymous

Jitka Machová

sekretářka děkana

+420 377 634 001

Anonymous

Bc. Martina Nováková

studijní referentka pro kombinované studium, asistentka proděkanů (EU211)

+420 377 634 011

Oddělení řízení kvality a rizik

Anonymous

JUDr.
Kateřina Burešová, Ph.D.

právnička

+420 377 634 181

Anonymous

Ing.
Petr Netolický, Ph.D.

manažer kvality

+420 377 634 190