K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XIII.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací pořádá 14. ročník semináře na téma Aktuální problémy zabezpečovací techniky v dopravě.

Termín konání akce:
23. května 2018
ZČU Plzeň, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň
posluchárna EP 120

Závazné přihlášky zasílejte na adresu brez@kae.zcu.cz do 16. 05. 2018.

Účast na semináři je podmíněna zaplacením vložného 1000,-Kč (včetně DPH).

Přednášející, důchodci a studenti řádného studia vložné NEPLATÍ, nicméně je nutné zaslat elektronicky přihlášku. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo jeho náhradníka na semináři se účastnické vložné nevrací.

23. května 2018
8:00 – 10:00 Registrace účastníků
9:00 Zahájení, organizační informace
9:05 – 9:35 Aktuální stav implementace systému ERTMS v ČR
Tomáš Konopáč, SŽDC
 
9:35 – 10:05 Otevřená témata související s bezpečnostními riziky migrační fáze ETCS
Antonín Diviš, AŽD Praha
 
10:05 – 10:25 Problematika dojezdu vlaku ke konci oprávnění k jízdě v ETCS z pohledu SŽDC
Martin Trögel, SŽDC
 
10:25 – 11:00 Diskuse, Přestávka
11:00 – 11:30 Teorie a praxe detekce lomu kolejnice
Jiří Konečný, STARMON
 
11:30 – 11:55 Problematika kontroly volnosti prostoru přejezdu, zkušenosti a výhled do budoucna
Marcel Klega, SŽDC
 
11:55 – 13:30 Diskuse, polední přestávka
13:30 – 14:00 Náhrada dvouvláknové žárovky červených světel výstražníku PZS LED technologií
Ivan Konečný, ZČU
 
14:00 – 14:30 Frauscher Tracking Solutions – princip a možnosti využití
Antonín Havel, SIGNALBAU
 
14:30 – 15:00 Propojení železničního prostředí a informačních systémů řidiče silničního vozidla – projekt C-Roads
Michal Pavel, AŽD Praha
 
15:00 – 15:30 Nové diagnostické prvky MODIAG
Jiří Holinger, STARMON
 
15:30 – 16:00 Diskuse k předneseným nebo jiným tématům
16:00 Závěr semináře
17:00 Tradiční setkání u piva v pivnici Na spilce v areálu pivovaru Prazdroj pro milovníky plzeňského piva

Materiály k příspěvkům