K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XV

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektroniky a informačních technologií pořádá 15. ročník semináře na téma Aktuální problémy zabezpečovací techniky v dopravě.

Termín konání akce:
1. června 2022
ZČU Plzeň, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň
posluchárna EP 120

Závazné přihlášky zasílejte (výhradně elektronickou poštou) na adresu jvitkova@kae.zcu.cz do 25. 05. 2022.

Účast na semináři je podmíněna zaplacením vložného 1100,-Kč (včetně DPH), resp. 45 EUR.

Přednášející, důchodci a studenti řádného studia vložné NEPLATÍ, nicméně je nutné zaslat elektronicky přihlášku. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo jeho náhradníka na semináři se účastnické vložné nevrací.

Program semináře:

 • 8:00 – 10:00 - Registrace účastníků
 • 9:00 - Zahájení, organizační informace
 • 9:05 – 9:35 - Zavádění ETCS v ČR – aktuální stav
  Tomáš Konopáč, SŽ s.o.
 • 9:35– 10:05 - Zjednodušené varianty implementace ETCS – vedlejší tratě
  Radek Dobiáš, Peter Mišek, SŽ s.o.
 • 10:05 – 10:35 - Aktuální stav provozu systému ETCS na síti SŽ, zkušenosti a poznatky
  Michal Bubeník, Patrik Psík, AŽD Praha s.r.o.
 • 10:35 – 11:10 - Diskuse, Přestávka
 • 11:10 – 11:40 - Zkušební zařízení ETCS v ZC Velim – Testy kompatibility ESC-CZ
  Jan Vašků, VÚŽ Praha
 • 11:40 – 12:10 - Proces změn generických specifikací ETCS a změny související s brzdnými křivkami
  Jakub Marek, AŽD Praha s.r.o.
 • 12:10 – 13:20 - Diskuse, Polední přestávka
 • 13:20 – 13:50 - Údržba a změny specifické aplikace traťové části ETCS
  Vladimír Říha, SŽ s.o.
 • 13:50 – 14:20 - Diagnostické prostředky pro diagnostiku staničních a traťových zařízení z produkce firmy AŽD Praha
  Petr Houfek, AŽD Praha s.r.o.
 • 14:20 – 14:50 - Zabezpečovací zařízení ESA-11M v Pražském metru po 18 letech provozu
  Jaroslav Mládek, STARMON s.r.o.
 • 14:50 – 15:05 - Diskuse, Přestávka
 • 15:05 – 15:35 - Centralizovaná diagnostika přejezdových zabezpečovacích zařízení
  Jiří Kejkula, SŽ s.o.; Petr Houfek, AŽD Praha s.r.o.
 • 15:35 – 16:05 - Bezpečný přenos v otevřených sítích – aplikace prostřednictvím zařízení inTES
  Miroslav Kala; Jiří Prchal, AK signal Brno a.s.
 • 16:05 – 16:35 - Diskuse k předneseným nebo jiným tématům, závěr semináře
 • 17:00 - Tradiční setkání u piva v pivnici Na spilce v areálu pivovaru Prazdroj pro milovníky plzeňského piva.

Materiály k příspěvkům