K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě X.

20. května 2015 - posluchárna EP 110
8:00 - 16:00 Registrace  
9:00 Zahájení, organizační informace  
Blok 1
9:05 – 9:35 Historický vývoj elektronizace zabezpečovacích zařízení u ČSD a ČD
Ivan Konečný (ZČU, Plzeň)
 
9:35 – 10:05 Automatizace spádovišť, historie, současný stav
Zdeněk Hájek (důchodce), Karel Schee,  Jiří Žilka (První Signální a.s., Ostrava)
 
10:05 – 10:35 Současný stav systémů pro detekci vlaku na železniční dopravní cestě
Milan Karban (SŽDC, Praha)
 
10:35 – 11:00  Přestávka
11:00 – 11:30 Limity odolnosti kolejových obvodů vůči rušivým vlivům – aktuální stav a trendy
Karel Beneš (VÚŽ, Praha)
 
11:30 – 11:50 Jsou moderní kolejové obvody perspektivní v porovnání s počítači náprav?
Václav Chudáček (ex VUŽ Praha), Ivan Konečný (ZČU, Plzeň)
 
11:50 - 12:10 Diskuse  
Přestávka
Blok 2
13:15 – 13:40 Vybavení zkušebního centra VUZ Velim technologií pro testování ETCS
Jan Patrovský (AŽD, Praha)
 
13:40 – 14:05 Centralizovaný diagnostický systém „STAR“
Jaroslav Mládek (Starmon, Choceň)
 
14:05 – 14:30 Jednotné obslužné pracoviště – varianty pro zahraničí
Pavel Fiala (AŽD, Praha)
 
14:30 – 14:45 Přestávka
14:45 – 15:10 Vývoj a aplikace nových elektronických doplňků v PZS typu PZZ-K
František Fiala (První SaZ, Plzeň)
 
15:10 – 15:35 Inovace paralelních kolejových obvodů s izolovanými styky
Petr Hloušek (ZČU Plzeň), Jiří Konečný (Starmon Choceň)
 
15:35 – 16:00 Diskuse k předneseným tématům, ukončení semináře

 

Materiály k příspěvkům