K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě XIV.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací pořádá 15. ročník semináře na téma Aktuální problémy zabezpečovací techniky v dopravě.

Termín konání akce:
29. května 2019
ZČU Plzeň, Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, Plzeň
posluchárna EP 130

Závazné přihlášky zasílejte na adresu brez@kae.zcu.cz do 20. 05. 2019.

Účast na semináři je podmíněna zaplacením vložného 1000,-Kč (včetně DPH).

Přednášející, důchodci a studenti řádného studia vložné NEPLATÍ, nicméně je nutné zaslat elektronicky přihlášku. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo jeho náhradníka na semináři se účastnické vložné nevrací.

29. května 2019 
8:00 – 10:00 Registrace účastníků
9:00 Zahájení, organizační informace
9:05 – 9:35 Jak pokračovat při zavádění ETCS v ČR
Tomáš Konopáč, SŽDC s.o.
 
9:35 – 10:05 Proces certifikace a homologace subsystému CCS z pohledu dodavatele
Antonín Diviš, AŽD Praha s.r.o.
 
10:05 – 10:35 Zkušenosti z přípravy zástavby mobilní části ETCS
Jan Švíka, AŽD Praha s.r.o.
 
10:35 – 11:00 Diskuse, Přestávka
11:00 – 11:30 Súčasný stav ETCS L1, L2 na ŽSR, plán budovania
Pavel Janšto, GŘ ŽSR
 
11:30 – 12:00 Axle counter with FBG sensors
Robert Jost, Thales
 
12:00 – 13:30 Diskuse, polední přestávka
13:30 – 13:50 Testování akumulátorových baterií na bázi Lithia v aplikaci pro PZS
Ivan Konečný, ZČU
 
13:50 – 14:15 Zhodnocení technického stavu PZS s výhledem k minimalizaci jejich konstrukčního provedení
Marek Tyr, První SaZ Plzeň, a.s.
 
 
 
14:15 – 14:40 Provozní zkušenosti s PZS BUES 2000 na síti SŽDC v České republice
Jiří Skružný, Signalbau, a.s.
 
14:40 – 15:00 Diskuse, Přestávka
15:00 – 15:30 Dálkové ovládání STARMON a vazba na provozní aplikace
Jiří Holinger, STARMON s.r.o.
 
15:30 – 16:00 SZZ: tunel Ejpovice
Zdeněk Krůta, AŽD Praha s.r.o.
 
16:00 – 16:30 Diskuse k předneseným nebo jiným tématům. Závěr semináře
17:00 Tradiční setkání u piva v pivnici Na spilce v areálu pivovaru Prazdroj pro milovníky plzeňského piva

Materiály k příspěvkům