phd_desktop_CS

Věda se dělá v Plzni

Dveře do světa technologií a inovací jsou otevřené. Staňte se vědcem nebo vědkyní, kteří mění svět.
Jak se přihlásit E-přihláška

Proč doktorát?

Doktorát není studium, je to cesta, jak zkoumat svět kolem sebe a tvořit svou budoucnost. V rámci doktorátu získáte klíčové dovednosti potřebné pro úspěch v dynamickém světě a budete mít příležitost prozkoumat nové perspektivy a přispět k revoluci v technologiích. Zahraniční stáže a účast na mezinárodních konferencích vám otevřou dveře do celosvětového výzkumného společenství. Díky možnosti podílet se na výzkumu a vývoji technologií s potenciálem změnit svět, a podnikatelským příležitostem, které doktorát nabízí, se stanete tvůrcem či tvůrkyní budoucnosti a vůdčí osobností ve svém oboru. Doktorát na FEL ZČU je investicí do vaší kariéry a objevování nových možností ve světě moderních technologií.

Ano, doktorské studium je náročné. Ale v budoucím zaměstnání jsou absolventi a absolventky s doktorátem vysoce oceňováni, a to především v zahraničí, protože mají specifické znalosti a dovednosti, které je možné získat jen praxí ve výzkumu a vývoji.

Proč na FEL v Plzni?

Studium doktorátu na FEL v Plzni nabízí jedinečné výhody a příležitosti pro váš osobní a profesní růst. Jedním z hlavních faktorů je individuální přístup ke studujícím, který je základním rysem vzdělávání na naší fakultě. Jako studující doktorského studia pro nás nejste jen anonymními čísly, ale stáváte se součástí kateder a výzkumných týmů, kde máte možnost plně se zapojit do R&D aktivit a řešit aktuální společensko-vědní výzvy. Flexibilita časového plánování vám umožní lépe skloubit studium s dalšími závazky.

Další výhodou je zaměření na témata blízká praxi, která reflektují potřeby moderního světa a nabízejí možnost spolupráce s průmyslovými partnery. Díky multidisciplinárnímu přístupu a špičkovému vybavení laboratoří mají budoucí vědci a vědkyně příležitost rozvíjet své znalosti v různých oblastech elektrotechniky a přispívat k inovacím.

 Doktorát je výzva a zároveň volba být součástí změny.

Stavím, testuji a posouvám nejen své limity

"Jsem Zdeněk a v rámci doktorátu navrhuji, konstruuji a testuji elektrické motory. Zabývám se zejména návrhem vícefázových strojů. V těchto strojích vidím budoucnost díky lepším vlastnostem, jako jsou efektivita, větší hustota výkonu a spolehlivost. Díky těmto vlastnostem jsou tyto motory vhodné pro využití nejen v elektromobilitě.

Postavil jsem několik prototypů motorů, na kterých jsme testovali nové poznatky a ty byly dále možné aplikovat pro používání na malých elektrických motorkách. V našem týmu se zabýváme vývojem celého elektrického pohonu. Díky tomu se dostanu nejen k vývoji motoru, ale i ostatních komponent, zejména výkonového měniče, baterie a k optimalizaci řídicího systému.

 

Frank_motorky_5

V současnosti navrhuji elektrický motor v rámci projektu „Elektrická mobilní platforma“ ve spolupráci s průmyslovým partnerem Hennlich s. r.o. Tento motor se svou velikostí hodí také pro vznikající projekt elektrické motokrosové motorky, která je známa jako E-MXM.

Elektrické stroje jsou i tam, kde je nečekáte, a i proto mě nepřestávají bavit. Jejich uplatnění naleznete od mobilních telefonů, až po velké generátory v energetice. Naleznete je v dopravních prostředcích, od stěrače ve spalovacím autě až po elektromobil."

Frank_motorky_4

Pište svůj vlastní vědecký příběh. Začněte doktorátem na FEL ZČU.

Vše, co potřebujete vědět o přijímacím řízení do doktorského studia.

Od chytrých textilií k výpočetní tomografii

Seznamte se námi, jsme Míša a Pavel, studenti třetího ročníku doktorského studia na katedře materiálů a technologií. Každý z nás se zabývá jinou oblastí, ale i tak nás často potkáte spolu. Teď tím nemyslíme naši společnou kancelář a posedávání v hospůdkách, ale spolupráci v rámci různých projektů. Já se od bakalářského studia věnuji chytrým textiliím, převážně textiliím pro monitorování otoků končetin, zatímco Pavel se zaměřuje na výpočetní tomografii a intermetalické vrstvy. Občas je zapotřebí spojit síly a podívat se například na strukturu pletených antén. Modelování struktury antény, která je upletena z hybridních vodivých nití, je poměrně časově náročné, a i tak to nemusí odpovídat realitě, proto je výpočetní tomografie (CT computed tomography) skvělým pomocníkem. Zařízení CT zvládne zobrazit všechny vrstvy, v tomto případě vodivé mikrodrátky, jež se nachází v hybridní niti. 

Misa_Pavel_1

A proč jsme se rozhodli nastoupit na doktorské studium? Již během studia jsme se zapojovali do projektů na katedře materiálů a technologií a zjistili jsme, že je tady skvělá parta lidí. To, že si na doktorském studiu volíme individuální studijní plán, nemáme pevný rozvrh, podílíme se na projektech, které nás baví, a jsme časově flexibilní, byly další kladné body pro naše rozhodování. 

Je doktorské studium náročné? Jaké si to uděláš, takové to máš!

Misa_Pavel_2

Transformujte své nápady ve skutečnost na FEL ZČU.

Vše, co potřebujete vědět o přijímacím řízení do doktorského studia.

Inovuji budoucnost chapadel a čerpadel

"Jsem Ondřej a studuji doktorské studium na FEL ZČU.

Odvětví výzkumu a vývoje chapadel a čerpadel z magnetických elastomerů je téměř bez hranic. Zabýváme se vývojem chapadel inspirovaných přírodou pro jejich přirozený výběr ideálních tvarů jako je ptačí zobák nebo hadí hlava. Chapadla pak slouží pro uchopení objektu, a to od objektů malých a křehkých po velké.

Sodomka_1

Mikročerpadla jsou pak založena především na peristaltickém jevu a mohou rovněž nabývat různých tvarů. Tato mikročerpadla mají zásadní výhodu ve své přesnosti. Vzhledem k jejich velikosti a minimálnímu pohybu čerpají sice malé objemy, ale s vysokou přesností, čehož lze využít například v medicíně či kosmických technologiích.

Materiál obou můžeme upravovat složením materiálu a dosahovat široké škály vlastností, které lze mezi sebou i kombinovat. Mezi tyto vlastnosti patří například tuhost materiálu, magnetická síla, magnetizace nebo i povrchové úpravy či barva materiálu."

Sodomka_2

Buďte součástí budoucnosti vědy - přihlaste se na doktorát na FEL ZČU.

Vše, co potřebujete vědět o přijímacím řízení do doktorského studia.

Jsem doktorand a "Start-upista"

“Jmenuji se Martin. Doktorát na FEL mi umožnil věnovat se profesně přesně tomu, co mám rád, a s lidmi, kteří se pro mě stali nejlepšími přáteli. Nic lepšího jsem si v profesním životě nemohl přát. Jako bonus jsem s těmito lidmi mohl navštívit země jako je Kanada, USA, Německo nebo Finsko v rámci vědeckých konferencí a stáží. Z velké části za to vděčím svému školiteli. Je důležité si uvědomit, že výběrem školitele si zároveň vybíráte svého nejbližšího kolegu i šéfa, což je velmi unikátní možnost a příležitost, jak sáhnout po tom nejlepším ve vašem okolí. 

Stále se jedná o studium (i když v trochu jiné podobě) a je na každém, jak k němu přistoupí. Kromě samotného studia a práce na dizertaci toho doktorát nabízí mnohem víc. V mém případě šlo o možnost účastnit se řady zajímavých projektů, které se sice mojí dizertace přímo netýkaly, ale výrazně mě posunuly, a to nejen profesně.

Martin_Juřík_1

Stálo to, a stále stojí, hodně času a úsilí, ale nelituji jediné minuty. Naučil jsem se toho mnohem víc, než mi dalo předchozí studium. Inženýrský titul je totiž jen začátek a pokračování je mnohem zajímavější. 

V naší výzkumné skupině CIMRA máme každý rozdělené úkoly a vzájemně se doplňujeme ve stavbě rozličných strojů. Zaměřujeme se na průmyslové aplikace, takže naše práce nepadá do šuplíku, ale reálně jí používají tisíce lidí. Já osobně se zabývám vývojem vysokoúrovňového software. S kolegy jsme nad rámec spolupráce ve škole založili startup společnost Nextdrop, kde se snažíme lépe hospodařit s vodou pomocí automatizace a pokročilých algoritmů. Není to jednoduchá cesta, ale strašně nás baví.” 

Vodou z řeky chtějí zavlažovat zoo. Projekt za miliony slibuje rychlou návratnost | Hospodářské noviny (HN.cz)

Martin_Juřík_2

Staňte se lídrem inovací - přidejte se k nám na FEL ZČU.

Vše, co potřebujete vědět o přijímacím řízení do doktorského studia.

Vytvářím numerické modely elektrických výbojů

„Ahoj, jmenuji se Filip a v rámci svého doktorátu na FEL ZČU v Plzni vytvářím fyzikální modely makroskopických struktur elektrických výbojů s pomocí nástrojů numerické matematiky, programovacích jazyků a výpočetních serverů.

Experimentální výzkum výbojových procesů v doméně vysokonapěťové techniky jistě vždy zůstane klíčovou složkou jakéhokoli pokroku, jelikož poskytuje nezpochybnitelné údaje o chování elektrických výbojů v libovolném elektrickém zařízení. Experimentální výzkum je v tomto ohledu jako silný stabilní kmen stromu, jehož kořeny pochází z náhlého evolučního skoku našeho druhu ve smyslu schopnosti představovat si a následně plánovat každodenní činnosti namísto toho, abychom investovali mnoho času a riskovali selhání v reálném životě.

Naše schopnost rekonstruovat reálné procesy v podobě fyzikálních modelů pomocí aparátu numerické matematiky je potom neustále rostoucí dceřinou větví tohoto kmenu experimentálního výzkumu. 

Filip-Zmeko_2

Abychom pomocí našich nejnovějších výpočetních strojů rozšířili spektrum a navýšili výkon naší lidské představivosti, a získat tak všechny výhody plynoucí z plánování, musíme nejprve porozumět, a následně i rozšířit naši fyziku za reálnými procesy, které chceme v našich životech využívat nebo se jim naopak, v případě elektrických výbojů ve vysokonapěťové technice, vyhnout. 
 
To znamená, že pokud chceme naše elektrická zařízení efektivně chránit před destruktivními důsledky plazmových vláken v podobě elektrických výbojů, a prodloužit tak jejich životnost, tj. plánovat konstrukci a provoz elektrických zařízení, musíme nejprve pochopit, rozšířit, a následně efektivně aplikovat fyziku v doméně chování látky pod vlivem známých fyzikálních polí, kam patří mimo jiné i pole elektrické.“

Filip-Zmeko_1

Odvaha měnit svět začíná u nás. Buďte u toho!

Vše, co potřebujete vědět o přijímacím řízení do doktorského studia.

Spolupracuji s CERN na vývoji odolných detektorových systémů

Jsem Ondra, studuji doktorský program a pracuji v týmu fyzikální instrumentace. Zabývám se především elektronikou a hardwarem. Velkou část naší práce tvoří spolupráce s CERN, kde řešíme komplikované projekty z oblasti měření ve vysokoenergetické fyzice. Naše elektronika musí vydržet extrémní podmínky, jako je ionizující záření a silné magnetické pole. 

V současné době zkoumám odolné napájecí zdroje, jejichž první verze už funguje na detektorovém systému v experimentu ATLAS v CERN. Mimo to se věnuji rozsáhlým detektorovým systémům s částicovými detektory Timepix. 

Ondřej Růžička 2

Problematice odolné elektroniky se věnuji již od navazujícího magisterského studia, kdy jsem testoval chování obvodů FPGA v prostředí ionizujícího záření. Měl jsem také možnost svůj hardware testovat na částicových svazcích v CERN a v Los Alamos National Laboratory, což přineslo velmi zajímavé výsledky. 

Ondřej Růžička 1

Připojte se k elitě vědců a vědkyň na FEL a objevujte nové možnosti. 

Vše, co potřebujete vědět o přijímacím řízení do doktorského studia.