Gymnázium Blovice

KDO JSME?

Gymnázium Blovice má více než padesátiletou tradici. Prostory pro vzdělávání odpovídají požadavkům na školu 21. století, školní budova je moderně vybavená, kromě 12 kmenových učeben slouží ke vzdělávání žáků i odborné učebny chemie a biologie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, multimediální odborná učebna, laboratoře fyziky a chemie, učebna výpočetní techniky. Nachází se zde i víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Žáci, učitelé i další subjekty pracují na dlouhodobých projektech, které mají školní, regionální, republikovou i mezinárodní působnost. Naše škola se pravidelně zúčastňuje projektů MŠMT vyhlašovaných za účelem rozšíření kompetencí v oblasti informační gramotnosti pedagogických pracovníků. Výstupy z těchto projektů byly již několikrát oceněny jako jedny z nejlepších.

Pravidelně se zapojujeme i do projektů vyhlašovaných Plzeňským krajem na rozvoj kultury, sportu a mezinárodní spolupráce. Za tradiční lze považovat podporu různých kulturních a uměleckých aktivit. 

 

Web Facebook Instagram

JAK SPOLUPRACUJEME?

  • Workshopy a exkurze do laboratoří na fakultě
  • Tematické přednášky a workshopy pro žáky přímo ve škole
  • Vedení odborných kroužků ve škole
  • Účast studujících na fakultních akcích - ScienceFEL, SVOČ atp.
  • Přednášky pro zájemce o studium na FEL ZČU
  • Podpora zpracování maturitní práce

NAŠI ABSOLVENTI/KY NA FEL

připravujeme