Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice

KDO JSME?

Gymnázium J. Š. Baara je škola se stopadesátiletou tradicí, úspěšnou současností a nepochybně dobrou perspektivou. Nabízíme vzdělávání ve všech studijních oborech všeobecného gymnázia, tedy studium čtyřleté, šestileté i osmileté. V 18 třídách studuje v průměru 510 žáků v příjemném prostředí tří budov, disponujeme tak dostačujícími prostory pro výuku, zázemím pro učitele, administrativu i pro volnočasové aktivity. Naší strategií je taková příprava žáků, která jim poskytne nejen všeobecné vzdělání a tím je připraví na další profesní dráhu, ale současně jim umožní i rozvoj jejich individuálních dispozic a rozvoj osobnostní.

Web Facebook  Instagram

JAK SPOLUPRACUJEME?

  • Workshopy a exkurze do laboratoří na fakultě
  • Možnost zpracování závěrečné maturitní práce
  • Účast studujících na fakultních akcích - ScienceFEL, SVOČ atp.
  • Možnost podílet se na projektech

NAŠI ABSOLVENTI/KY NA FEL

připravujeme