Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

KDO JSME?

Gymnázium v Klatovech je škola s dlouhou tradicí; bylo založeno roku 1812. V současné době je na škole otevíráno studium čtyřleté, šestileté a osmileté. Gymnázium má přes 650 studentů, kterým nabízí rozsáhlou nabídku volitelných předmětů, proto spolu s žádaným všeobecným rozhledem poskytuje škola širokou možnost přípravy podle konkrétního zaměření studenta (přírodovědného, technického, humanitního apod.).

Mezi naše priority patří:

  • využití moderních technologií ve výuce (počítače, tablety, multimediální učebny aj.)
  • nejširší nabídka jazyků v regionu, vysoká úroveň jejich výuky a složení mezinárodně platných zkoušek
  • široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů sloužících k profilaci studentů
  • všestrannost, nabídka sportovních aj. kroužků, podmínky pro studium sportovců, školní klub, kulturní aktivity
  • udržování výborných výsledků a tedy hodnocení školy jako jedné z nejlepších v kraji

 

Web  Facebook  Instagram

JAK SPOLUPRACUJEME?

  • Workshopy a exkurze do laboratoří na fakultě
  • Tematické přednášky pro žáky přímo ve škole
  • Přednášky pro zájemce o studium na FEL ZČU
  • Účast studujících na fakultních akcích - ScienceFEL, SVOČ atp.

NAŠI ABSOLVENTI/KY NA FEL

připravujeme