Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám.

KDO JSME?

Naše gymnázium je škola se stoletou tradicí výuky. Ve třídách s všeobecným zaměřením studují žáci po dobu čtyř nebo osmi let a se zaměřením na matematiku a přírodní vědy po dobu čtyř nebo šesti let. Velká pozornost je věnována i výuce cizích jazyků; žáci mohou studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu a ruštinu. Škola je vybavena speciálními laboratořemi pro výuku biologie, chemie, fyziky, informatiky a cizích jazyků. K dispozici je i moderní posilovna a promítací místnost. Naši studenti každoročně úspěšně reprezentují školu v několika desítkách soutěží na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. O kvalitě výuky na našem gymnáziu svědčí i vysoká úspěšnost našich studentů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Gymnázium každoročně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu města pořádáním hudebního matiné, studentské akademie, sportovních akcí a zapůjčováním školní auly různým institucím.

 

Web  Facebook

JAK SPOLUPRACUJEME?

  • Workshopy a exkurze do laboratoří na fakultě
  • Přednášky pro zájemce o studium na FEL ZČU
  • Účast studujících na fakultních akcích - ScienceFEL, SVOČ atp.

NAŠI ABSOLVENTI/KY NA FEL

Petr Smrž