Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

KDO JSME?

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň nabízí všeobecné studium, které trvá čtyři, šest nebo osm let. Kapacita školy je 680 studentů a studentek ve všech formách studia. Součástí školy je školní kuchyně s jídelnou.

Učební plány jsou sestaveny pro všeobecné studium bez zaměření. Koncepce studia vychází z přesvědčení, že studenti/ky si sestaví nejvhodnější kombinaci volitelných předmětů sami s ohledem na svoje budoucí studium. Široká paleta volitelných předmětů, které naše škola nabízí, umožňuje studentům a studentkám vytvořit si individuální zaměření studia.

 

Web  Facebook

JAK SPOLUPRACUJEME?

  • Workshopy a exkurze do laboratoří na fakultě
  • Tematické přednášky pro žáky přímo ve škole
  • Přednášky pro zájemce o studium na FEL ZČU
  • Účast studujících na fakultních akcích - ScienceFEL, SVOČ atp.

NAŠI ABSOLVENTI/KY NA FEL

Dominik Panoš