Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Kdo jsme?

Jak spolupracujeme?

  • účast studujících SŠ na fakultních akcích
  • tematické prohlídky laboratoří
  • zapojení do studentských projektů
  • přednášky na odborná témata z oblasti elektrotechniky
  • soutěže pro studující, vč. SOČ
  • možnost účasti studentů SŠ na přednáškách pořádaných FEL
  • možnost přípravných seminářů pro studujících maturitních ročníků SŠ se zájmem o studium na FEL

Web  Facebook  

Naši absolventi*ky na FEL

Připravujeme