Střední průmyslová škola, VOŠ a JŠ, Kutná Hora

KDO JSME?

Naše škola navazuje na stopadesátiletou tradici odborného školství v Kutné Hoře. Základní vizí školy je výchova budoucích absolventů, kteří mají konkrétní odborné znalosti a nachází souvislosti mezi dílčími vzdělávacími oblastmi. Takových, kteří budou schopni pracovat či podnikat v perspektivních technických oblastech.

Zabýváme se výchovou středoškolských odborníků v oblastech elektrotechniky a informačních technologií.  S předstihem reagujeme na potřebu odborníků v soukromém sektoru, v oblasti státní správy a všude tam, kde jsou zapotřebí dovednosti z oblasti moderních technologií. Naplňujeme cíl vychovávat odborníky, kteří budou konkurenceschopní na trhu práce nejen v regionu, ale i v nadnárodním měřítku.

Základ výuky tvoří odborné předměty z oblasti elektrotechniky a informačních technologií, výuka světových jazyků s důrazem na aktivní znalost angličtiny. Všichni žáci se v průběhu studia účastní odborných praxí a dalších aktivit podporovaných řadou partnerských organizací, které doplňují a případně rozšiřují jejich teoretické znalosti. 

Web Facebook Instagram

JAK SPOLUPRACUJEME?

  • Tematické přednášky pro žáky přímo ve škole
  • Přednášky pro zájemce o studium na FEL ZČU

NAŠI ABSOLVENTI/KY NA FEL

Ondřej Balvín