Střední průmyslová škola a VOŠ, Písek

KDO JSME?

Posláním SPŠ a VOŠ Písek je vzdělávat žáky a studenty v těch oblastech, které mají zásadní význam pro jejich úspěšné profesní uplatnění a život v současné éře nástupu čtvrté průmyslové revoluce a současně zajistit plynulou aplikaci zásadních nových poznatků vědy a výzkumu do procesu vzdělávání. Součástí našeho poslání je realizovat další aktivity, jejichž úkolem je všestranný rozvoj osobnosti člověka. Usilujeme v rámci propojení školní výuky s praxí o zapojení specialistů a odborníků z praxe do výuky a pracujeme na participaci veřejnosti včetně sociálních partnerů na přípravě školních vzdělávacích programů a akreditační dokumentace školy. Důležitou součástí našeho poslání je také úzká a vzájemně výhodná spolupráce s partnerskými vysokými školami.

 

Web Facebook Instagram

JAK SPOLUPRACUJEME?

  • Workshopy a exkurze do laboratoří na fakultě
  • Přednášky pro zájemce o studium na FEL ZČU
  • Účast studujících na fakultních akcích - ScienceFEL, SVOČ atp.
  • Podpora účasti na DOD FEL

NAŠI ABSOLVENTI/KY NA FEL

Jiří Voříšek