ceps

KDO JSME?

Jsme ČEPS, a.s. - provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČR.

PROČ JSME PARTNERY?

Jsme společně součástí konsorcia Národního centra pro energetiku II, kde spolu s dalšími výzkumnými organizacemi, univerzitami a inovačními lídry efektivně reagujeme na energetické potřeby České republiky. Spolupracujeme též na studiích.

NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Cílem projektu Národní centrum pro energetiku II (NCE II), na kterém se společně podílíme, je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou, nejadernou a udržitelnou energetiku pro zajištění energetické a surovinové nezávislosti ČR prostřednictvím VaV metod, materiálů a technologií, včetně analýzy socio-ekonomického dopadu implementace nových vědeckých poznatků s navazujícími doporučeními na legislativní opatření. Zaměření projektu je v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni (Green Deal, Fit for 55) pro naplnění závazků ČR snížit emise skleníkových plynů. Tento ambiciózní cíl bude realizován ve spolupráci výzkumných organizací a inovačních lídrů moderní energetiky s využitím sdílení unikátního laboratorního zázemí a know-how odborných týmů prostřednictvím řešení společných projektů.

Co můžeme nabídnout studentům/kám a absolventům/kám FEL?

Studenti a studentky FEL mají šanci zúčastnit se letní školy ČEPS, kterou každoročně pořádáme, nabízíme možnost napsat u nás svou bakalářskou či diplomovou práci a po ukončení studia se ucházet o zaměstnání v naší společnosti. 

KONTAKT

Marián Belyuš, vedoucí project management office 
e-mail: belyus@ceps.cz
tel.: +420 724 047 965

Web  Facebook