ceps

KDO JSME?

Jsme společnost ČEPS. Vedeme elektřinu nejvyššího napětí.

Jsme výhradní provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy v České republice. Zajišťujeme bezpečný a spolehlivý přenos elektřiny od výrobců k distributorům a udržujeme nezbytnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Naše páteřní síť patří k nejrobustnějším v Evropě.

Díky našemu unikátnímu postavení na energetickém trhu zaujímáme strategickou roli v tuzemském i mezinárodním měřítku. Jsme členem Asociace kritické infrastruktury ČR, na celoevropské úrovni úzce spolupracujeme s ostatními provozovateli přenosových soustav, a přispíváme tak k dalšímu rozvoji jednotného liberalizovaného trhu s elektřinou v rámci celé kontinentální Evropy.

PROČ JSME PARTNERY?

Česká republika patří k nejprůmyslovějším zemím v Evropě a potřebuje erudované a inovativní odborníky a odbornice, kteří*ré budou udávat tempo a směr jejímu dalšímu vývoji. Proto je jednou z našich strategických priorit všestranná podpora technického školství s cílem propojovat akademickou a průmyslovou sféru. Ať už se jedná o podporu finanční, materiální, technologickou nebo o spolupráci na vzdělávacích aktivitách, výzkumu či odborných projektech.

NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Společně jsme také součástí konsorcia Národního centra pro energetiku II, což je uskupení předních výzkumných organizací, univerzit a inovačních lídrů v oboru energetiky. Cílem tohoto uskupení je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku pro zajištění energetické a surovinové nezávislosti ČR. Jsme rádi, že na tak významném programu můžeme spolupracovat také se Západočeskou univerzitou.

Co můžeme nabídnout studujícím a absolventům*kám FEL?

Během studia nabízíme studujícím mnoho atraktivních programů, které jim otevřou brány do světa špičkových technologií, nejnovějších trendů a inovativních projektů.

Talentovaným studujícím můžeme poskytnout zajímavé stipendium s vyhlídkou dalšího uplatnění v naší společnosti. Pro posluchače*ky 3. a 4. ročníků pořádáme každoročně populární Letní školu ČEPS, kde je čeká týden plný informací, seminářů a exkurzí na špičková pracoviště. Zájemci o dispečerské řízení sítě mohou zase absolvovat naši Dispečerkou akademii. Kromě toho nabízíme možnost studentských brigád, praxí a odborných exkurzí.

Pro každý akademický rok vypisujeme spoustu originálních témat pro bakalářské a diplomové práce včetně jejich odborného vedení. Pro čerstvé absolventy*ky máme vždy připravenou zajímavou nabídku atraktivních startovních pozic

Nabídku témat studentských projektů, diplomových a závěrečných prací můžete shlédnout níže.

Zajímají vás informace ze světa moderní energetiky a z vnitřního života ČEPS? Chcete mít přehled o akcích pro studující či nabídce absolventských pozic? Sledujte náš čtvrtletní Newsletter ČEPS a nic podstatného vám už neunikne.  

KONTAKT

Ivana Janichová, senior specialista HR a korporátních služeb
e-mail: janichova@ceps.cz
tel.: +420 724 866 751

Web  Facebook LinkedIn Twitter YouTube

Nabídka projektů pro studující

Druh projektu

Diplomová práce

Druh projektu

Diplomová práce

Druh projektu

Diplomová práce

Druh projektu

Diplomová práce

Druh projektu

Diplomová práce