ceps

KDO JSME?

Jsme ČEPS, a.s. - provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČR.

PROČ JSME PARTNERY?

Jsme společně součástí konsorcia Národního centra pro energetiku II, kde spolu s dalšími výzkumnými organizacemi, univerzitami a inovačními lídry efektivně reagujeme na energetické potřeby České republiky. Spolupracujeme též na studiích.

NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Cílem projektu Národní centrum pro energetiku II (NCE II), na kterém se společně podílíme, je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou, nejadernou a udržitelnou energetiku pro zajištění energetické a surovinové nezávislosti ČR prostřednictvím VaV metod, materiálů a technologií, včetně analýzy socio-ekonomického dopadu implementace nových vědeckých poznatků s navazujícími doporučeními na legislativní opatření. Zaměření projektu je v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni (Green Deal, Fit for 55) pro naplnění závazků ČR snížit emise skleníkových plynů. Tento ambiciózní cíl bude realizován ve spolupráci výzkumných organizací a inovačních lídrů moderní energetiky s využitím sdílení unikátního laboratorního zázemí a know-how odborných týmů prostřednictvím řešení společných projektů.

Co můžeme nabídnout studentům/kám a absolventům/kám FEL?

Společnost ČEPS nabízí studentům a studentkám mnoho zajímavých aktivit, kterých se mohou zúčastnit. I tento rok, v termínu od 21. do 25. srpna 2023, můžeme studentům 4. a 5. ročníků nabídnout Letní školu, na které se setkají s odborníky, zúčastní se přednášek, ale užijí si i volnočasové aktivity. Dále mají možnost zvolit si z mnoha témat diplomových prací a po ukončení studia se ucházet o zaměstnání v naší společnosti. Dále ČEPS nabízí pro vybrané studenty stipendijní program, praxe a exkurze na rozvodny. Objevujeme se na školních veletrzích, kde nás můžete zastihnout na našem modrém stánku, a realizujeme přednášky odborníků na univerzitách. Detailní informace jsou k dispozici na webu ČEPSu, nebo nám můžete napsat na e-mail adresu kariera@ceps.cz a hr@ceps.cz.

Připravujeme nabídku témat závěrečných prací.

KONTAKT

Ivana Janichová, senior specialista HR a korporátních služeb
e-mail: janichova@ceps.cz
tel.: +420 724 866 751

Web  Facebook LinkedIn Twitter YouTube