R&S

KDO JSME?

Závod Rohde & Schwarz ve Vimperku tvoří důležitý pilíř stejnojmenného koncernu podnikajícího v oblastech elektronických testovacích a měřicích přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací. Již více než 20 let vyvíjíme a vyrábíme špičkové přístroje jako osciloskopy, signální generátory, spektrální analyzátory a celou řadu dalších produktů, které najdou své využití v nejrůznějších oblastech po celém světě. Na trzích zaujímáme vedoucí postavení, které neustále posilujeme inovativními řešeními v souladu s potřebami zákazníků. Dlouhodobě se řadíme mezi největší a nejlepší zaměstnavatele regionu. Klíčem k našemu úspěchu je tým kvalifikovaných, technicky zdatných a spokojených zaměstnanců. Proto jsou pro nás hodnoty jako udržitelnost, odpovědnost, ohleduplnost, a respekt naprostou prioritou. Dlouhodobě investujeme do zlepšování pracovních podmínek, do rozvoje aktivit ve Vimperku a jeho okolí, i do vzdělávání na základních, středních a vysokých školách v celé České republice. Své uplatnění ve společnosti najdou absolventi s elektrotechnickým a technickým  vzděláním, ale také všichni ti, kteří chtějí svou kariéru spojit s prací na produktech, které patří do světové špičky v oboru a zabezpečují  bezpečnější a propojenější svět.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT STUDENTŮM/KÁM A ABSOLVENTŮM/KÁM FEL?

Naše společnost může studentům a studentkám FEL nabídnout stipendijní programy, závěrečné práce, stáže a brigády. Dále nabízíme eventy a soutěže s mezinárodní spoluprací, e-kemp pro studenty vysokých škol, exkurze a prohlídky závodu, odborné přednášky a semináře, zápůjčky přístrojů R&S univerzitám pro vzdělávání a výzkum a jedinečnou možnost uplatnění po dostudování vysoké školy.

Nabídku témat závěrečných prací v naší společnosti si prohlédněte níže.

KONTAKT

Máte dotaz ohledně brigády, stáže, trainee programu nebo jiných možností pro studující? Kontaktujte nás!

Dominik Klement
Dominik.klement@rohde-schwarz.com

Web Facebook LinkedIn Twitter YouTube

Nabídka projektů pro studující

Anotace

1. Seznamte se s problematikou mytí elektronických sestav po procesu pájení.
2. Zpracujte rešerši procesních a materiálových vlivů na kvalitu mytí.
3. Analyzujte stávající mycí proces včetně jeho parametrů a stanovte faktory procesu mytí ovlivňující výslednou čistotu.
4. Navrhněte experiment pro stanovení míry vlivu jednotlivých faktorů na výslednou kvalitu mytí a experiment realizujte.
5. Vyhodnoťte realizovaný experiment a navrhněte doporučení pro praxi.

Druh projektu

DP/ZPR, VPPx

Anotace

Správné čištění šablon a stěrek je základem bezproblémového tisku. Při výrobě tak lze snadno předejít dalším problémům souvisejícím s kvalitou tisku. Špatně natisknutou pájecí pastu (misprint) je potřeba z DPS odstranit v myčce. Čištění a opravy DPS mohou zvýšit náklady a prodloužit dobu výroby. Cílem práce je seznámit se s problematikou mytí sítotiskových šablon, stěrek a misprintů v rámci technologie depozice pájecích past, zpracovat rešerši vlivů nastavení mycích zařízení na čistotu šablon, stěrek a misprintů, analyzovat stávající mycí proces včetně jeho parametrů a stanovit faktory ovlivňující kvalitu mycího procesu, navrhnout experiment pro stanovení míry vlivu jednotlivých faktorů na výslednou čistotu šablon, stěrek a misprintů.

Druh projektu

DP/ZPR, VPPx

Anotace

Měření na desce plošných spojů s vektorovým analyzátorem je základem pro úspěšný návrh mikrovlnných obvodů. Nedílnou součástí je charakterizace součástek (SMD) nebo extrakce materiálových vlastností DPS a následné použití v CAD nástrojích. Cílem práce je navrhnout robustní multiline TRL kalibrační sadu pro kmitočty do 40 GHz a ověřit její funkčnost na vhodném testovacím vzorku, např. mikrovlnný filtru typu horní propust s SMD kapacitory.
1. Prostudujte techniku kalibrace VNA pomocí multiline TRL.
2. Navrhněte planární kalibrační sadu pro pásmo do 40 GHz (70 GHz).
3. Navrženou kalibrační sadu realizujte a kalibraci verifikujte s využitím vhodného testovacího vzorku.
4. Cílem projektu je vytvoření kalibrační sady pro měření mikrovlnných komponent na DPS. 

Druh projektu

Diplomová práce

Anotace

Pro účely měření výkonových VF zesilovačů je nutno mít k dispozici dostatečně zatížitelnou, dostatečně dobře impedančně přizpůsobenou výkonovou rezistivní zátěž - tzv. umělou anténu. Bězně dostupné umělé antény většinou nesplňují tyto požadavky, hlavně z pohledu impedančního přizpůsobení (požadavek S11 Ü -34dB). Proto je třeba věnovat se tématu z nového pohledu. 
1. Prostudujte možnosti konstrukčního řešení umělé antény pro 50 Ohm systémy na vysoké výkony.
2. Navrhněte vhodné konstrukční řešení a definujte limitní podmínky užití.
3. Navržené řešení srovnejte s dostupnými konkurenčními produkty. 

Druh projektu

Diplomová práce

Anotace

Pro účely troubleshootingu výkonových VF zesilovačů je nutno občas mít možnost měrit na výkonových obvodech za chodu přístroje. To je možné pouze za předpokladu existence měřicí sondy uzpůsobené pro velmi velké vstupní úrovně signálu, s extrémně malou vstupní kapacitou sondy, aby nebyly ovlivňovány parametry měřeného obvodu. 
1. Prostudujte možnosti konstrukčních řešení jednoduchých měřících sond úrovně signálu.
2. Navrhněte vhodné konstrukční řešení.
3. Diskutujte možnosti užití sondy-částí sondy vzhledem k využití pro osciloskopy, spektrální analyzátory.

Druh projektu

Diplomová práce

Anotace

Nabídka OZ je velmi široka , různí výrobci ,a i když dle katalogových listu nabízejí stejné (podobné) parametry, na základě praxe se mohou značně lišit výsledky. Zároveň pro nějaké aplikace je potřebné mít znalosti o konkrétních parametrech, z těchto důvodů je dobré mít přehled o nabídce změřených parametrů OZ od jednotlivých firem, jak pro porovnaní   vlastnosti tak i potom pro snazší určení vhodnosti OZ pro danou aplikaci.
1. Změřit statické parametry OZ různých šarží , výrobců  (Offset Voltage, Input Bias Current, Input Offset Current, Input Voltage Range ….). 
2. Definovat rozdíl mezi jednotlivými šaržemi, výrobci ,rozptyl a porovnat naměřené výsledky s deklarovanými hodnotami v datasheetu.

Druh projektu

Diplomová práce

Anotace

Measurement of behavior of RF Chain (non-linearities, compression, etc.) using the 2-tone measurement. The goal of the work is the study and modification of the current measurement procedure and system for testing components to intermodulation products of the 3rd order IM3 (two-tone measurement method). After studying the basic principles of measuring the nonlinear parameters of RF two-ports and their effects on the RF chain, the student should then analyze the current IM3 test process at Rohde&Schwarz in Vimperk. After analyzing the influence of the properties of the measured components, etc. on the erroneous measurement, propose an improvement of the current measurement process. Then implement this system and compare its properties with the previous state.
1. Impact of attenuation on Intermodulation tests, i.e.one or more components deviate from average values and have more attenuation on 5GHz what is the effect, given their position on the RF chain.
2. Automatic Gain Control (AGC)/ Automatic Level Control (ALC) impact on IM3, given issues diverging from average.
3. Research the test procedure and information - Test for customer and factory vs. a Test for repair, (the idea is to improve or add information on the factory test, and evaluate if more information is needed or if it is better to think on a second test used only for Repair).
4. Research on how to improve the manual/invasive test at 5GHz, when we confront ourselves with boards that have components diverging from average it can get complicated to test them manually at 5GHz, how can we improve it?

Druh projektu

Diplomová práce