ZF

KDO JSME?

ZF je globální technologická společnost poskytující inteligentní systémy pro osobní automobily, užitková vozidla a průmyslová řešení. Spolupracuje jak se zavedenými výrobci vozidel, tak s nově vznikajícími poskytovateli služeb v oblasti dopravy a mobility. Společnost svými produkty přispívá ke snižování emisí, ochraně klimatu a zlepšování bezpečnosti mobility. Plzeňská pobočka ZF Engineering Plzeň s. r. o. se zabývá oblastí elektroniky a SW, konstrukce, výpočtů a mechatroniky. Vyvíjí se zde produkty, jakou jsou např. pohonná ústrojí osobních automobilů, nákladních a užitkových vozidel (stavební či zemědělské techniky), autobusů, lodí i letadel. Důležité jsou pro nás také projekty z oblasti eMobility. S více než 800 talentovanými vývojáři se ZF řadí mezi největší vývojová centra v regionu.

PROČ JSME PARTNERY?

Společným cílem ZF a Fakulty elektrotechnické je vzbudit zájem o technické profese, vědu a výzkum u mladé generace. Ukázat jim potřebu, atraktivitu i potenciál elektrotechnického oboru. Fakultu elektrotechnickou vnímáme jako významného partnera na cestě za dopravou, která bude šetrnější k našemu životnímu prostředí.

NA ČEM SPOLUPRACUJEME?

Společně pracujeme na výzkumu a vývoji elektrických pohonů aplikovatelných pro sféru zákazníků, kterým ZF své služby nabízí (výrobci osobních i komerčních dopravních prostředků).

Co můžeme nabídnout studentům/kám a absolventům/kám FEL?

Studenti a studentky FEL mají šanci nastoupit k nám na stáž či brigádu již v průběhu studia. Nabízíme též zadání pro závěrečné práce a v neposlední řadě i zajímavé pracovní příležitosti pro absolventy a absolventky.

Nabídku témat studentských projektů najdete níže.

 

KONTAKT

Máte dotaz ohledně brigády, stáže, trainee programu nebo jiných možností pro studující? Kontaktujte nás!

Ing. Zuzana Milotová
e-mail: zuzana.milotova@zf.com
tel.: +420 725 515 201

Web Facebook Instagram LinkedIn YouTube

Nabídka projektů pro studující

Anotace

1. Teoretický rozbor CANu.
2. Průzkum současného trhu, zjištění možností, ceny a omezení komerčně dodávaných CAN loggerů.
3. Průzkum současného trhu výrobců mikroprocesorů a jejich podpory CAN a CAN FD driver.
4. Návrh zařízení.

Druh projektu

Diplomová práce / Závěrečný projekt

Anotace

1. Současný stav vědy a techniky v dané problematice.
2. Simulační model PSM, který postihne anisotropii magnetického obvodu.
3. Simulace vybraného algoritmů v různých pracovních bodech.
4. Zhodnocení vlastností vybraného algoritmu.

Druh projektu

Anotace

1. Současný stav vědy a techniky v dané problematice.
2. Teoretický rozbor algoritmů.
3. Simulace algoritmů ve vybraných stavech.
4. Vyvozené principiální vlastnosti. 

Druh projektu